DK

I forbindelse med indførelsen af en ny retsreform i Grønland i 2010 blev det besluttet, at Bygningsstyrelsen skulle opføre 4 nye kredsretter fordelt i de største byer i Grønland: Nuuk, Ilulissat, Qaqotoq og Sisimiut.

Nærværende projekt omhandler nyopførslen af en ny kredsretsbygning i Qaqortoq. Den nye kredsretsbygning ligger centralt i byen og er hævet 4-5 meter fra gadeniveau på en klippegrund. På samme side af hovedvejen som kredsretten, ligger en række boligbebyggelser, som den nye bygning i sin placering, skala og geometriske udformning, lægger sig i forlængelse af. Således placerer og indskriver det nye hus sig i naturlig sammenhæng med den øvrige bebyggelse.
Bygningen er udformet som en længebygning i én etage med udnyttet tagetage.

Huset er inddelt i tre overordnede områder, en publikumszone, med offentlig adgang, mødefaciliteter og publikumsfaciliteter, en retssalszone med retssale, voteringsrum og venterum for arrestanter samt en lukket zone med kontorer og personalefaciliteter. Bygningens facader afspejler de bagvedliggende funktioner. I ventearealerne præger lette facadepartier facaden og kontorernes regulære rytme medfører en fast takt af vinduessætning i bygningens tagetage. Forskellen i facaderne er med til fremhæve bygningens hierarki, der fortæller om de særligt vigtige retssale og offentligt tilgængelige arealer. For at skabe sammenhæng mellem de forskellige facader, beklædes bygningen med lodret bræddebeklædning.

Byggeriet blev afleveret 1. maj 2017.

  • Projektperiode 2013 - 2017
  • Omfang 925 m²
  • Byggesum 25 mio. kr.
  • Anvendelse Retsbygning
  • Adresse Qaqortoq, Grønland
  • Bygherre Bygningsstyrelsen
  • Ydelse Totalrådgivning inkl. design og projekteringsledelse
  • Arkitekt ERIK arkitekter
  • Ingeniør Masanti A/S
  • Udbudsform Hovedentreprise

KONTAKTPERSON:

Steen Gissel

Arkitekt

T [+45] 4214 7005

sg@erik.dk

TILBAGE TIL TOP