DK

Laden Vestermølle er restaurering og ombygning af en lade til multifunktionelt kulturhus. Lade-rummets store attraktion er bygningens voluminøse, enkle og arketypiske hovedform samt den fantastiske og originale tømmerkonstruktion.

Laderummets store attraktion er bygningens voluminøse, enkle og arketypiske hovedform samt den fantastiske og originale tømmerkonstruktion. For arkitektonisk at spille op til og forstærke disse iboende værdier, er to nye af praktiske årsager nødvendige bygningselementer udformet i kontrast hertil – med anderledes glatte materialer i et moderne formsprog med skæve linjer, der bryder tømmerkonstruktionens faste rytme. Detaljeringen er præcis og stram i modsætning til Ladens grove og ujævne overflader. Udformningen af elementerne er tilpasset funktionerne, og tekniske installationer er efter behov anbragt i “hætter” over de to elementer.
De to skulpturer står som to selvstændige og forskellige væsener, i hver sin ende af rummet, og danner kontrast til Ladens storhed og tømmerkonstruktionens storslåede rytme.
Projektet er gennemført med støtte fra blandt andet Realdania.

  • Projektperiode 2011 - 2012
  • Omfang 1.600 m²
  • Byggesum 4 mio. kr.
  • Anvendelse Multifunktionelt kulturhus
  • Adresse Oddervej 80 D, 8660 Skanderborg
  • Bygherre Skanderborg Kommune, Vestermølle Møllelaug
  • Ydelse Arkitektrådgivning
  • Arkitekt ERIK arkitekter
  • Ingeniør Tri-Consult AS
  • Udbudsform Tildelt
TILBAGE TIL TOP