DK

Som totalrådgiver har vi forestået en gennemgribende renovering af 90 værelser, gangarealer, grupperum og receptionsområdet.

3F´s kursuscenter i Silkeborg er indviet i 1969 og har siden da fungeret som centrum for fagforeningens kursusaktiviteter.
90 værelser, gangarealer, grupperum og receptionsområdet fremstod slidte og utidssvarende. Vi har som totalrådgiver forestået en gennemgribende renovering af disse arealer. På baggrund af interviews og arbejde i en brugergruppe har vi skitseret og projekteret en funktionel ombygning/indretning med fokus på lav vedligeholdelse og langtidsholdbare løsninger. Foyeren fremstod mørk, uoverskuelig og manglede en klar logistik. I 80érne er der blevet påbygget et vindfang, som blokerede for dagslyset og gjorde den oprindelige indgang meget snørklet. Vi fjernede dette vindfang og fik på den måde reetableret den oprindelige enkelthed og et mere harmonisk facadeudtryk.
Det var bygherres ønske at renoveringen skulle respektere stedets historie og de iboende arkitektoniske kvaliteter. Ved at bibeholde gangarealernes blanke murværk og etablere nye gulve og nye lofter med spændende belysning, fremstår gangene nu venlige og brede. Det valgte inventar er af høj designmæssig kvalitet og er valgt med tanken om, at det skal kunne stå i mange år fremad.

  • Projektperiode 2012 - 2013
  • Anvendelse Kursuscenter
  • Adresse Vestre Ringvej 51, 8600 Silkeborg
  • Byherre 3F Langsø Kursuscenter
  • Ydelse Indretning, totalrådgivning, procesrådgivning, skitsering af ombygning, design af specialinventar, indkøb og koordinering, udsmykning, skiltning
  • Interiørarkitekt ERIK arkitekter
  • Udbudsform Direkte tildeling

KONTAKTPERSON:

Gitte Frederiksen Kjølby

Arkitekt / Kompetenceleder, indretning og adfærd

T [+45] 4220 6267

gfk@erik.dk

TILBAGE TIL TOP