DK

Morvilles Gård er et to-fløjet anlæg med forhus mod Sct. Mogens Gade og en lavere sidebygning delvist i bindingsværk og delvist i pudset murværk mod Gråbrøder Kirkestræde. Bygningen er beliggende i domkirkekvarteret i Viborg og har været fredet siden 1919. Ejendommen er opført i røde mursten i år 1798 – 1805 af bygmester Willads Stilling og afløste en ældre 1700-tals bygning.

Bygningen var i mange år ejet af Viborg Kommune men blev i 2013 solgt til en privat bygherre.

I fremtiden skal forhuset indrettes til enfamiliebolig og sidehuset til liberalt erhverv i stueetagen og gæsteboliger i tagetagen.

Projektet omfatter således totalistandsættelse og restaurering af alle bygningsdele og overflader inde som ude. Alle installationer fornyes og der udføres badeværelser og køkkener. Den oprindelige hoveddør i facaden reetableres sammen med en ny dobbeltløbet stentrappe med smedejernsgelænder mod Sct. Mogens Gade. Tagflader omlægges og der udføres nye kviste på sidefløjen. Hele ejendommen energirenoveres under hensyntagen til husets fredningsværdier.

Projektet er afleveret april 2018

  • Projektperiode 2014 – 2018
  • Omfang 1.050 m²
  • Anvendelse Bolig og erhverv
  • Adresse Sct. Mogens Gade 8, 8800 Viborg
  • Bygherre AC Hydraulic
  • Ydelse Totalrådgivning
  • Arkitekt ERIK arkitekter
  • Ingeniør Viborg Ingeniørerne
  • Udbudsform Hovedentreprise

KONTAKTPERSON:

Gitta Hammer

Projektchef

T [+45] 4214 7037

gh@erik.dk

TILBAGE TIL TOP