DK

Novo Nordisk Fonden og Novo A/S besluttede i 2009, at de 2 forskellige organisationer skulle flytte sammen i nye lokaler, så Novo Nordisk Fonden kunne få en selvstændig profil.

Vi blev valgt som totalrådgiver, da vi både kunne stå for forandringsprocessen, indretningen og selve byggesagen.

Første fase af byggesagen blev af hensyn til den pressede tidsplan gennemført i partnering, hvorimod de efterfølgende faser alle bliver gennemført som hovedentrepriser.

Selve indretningen og de fremtidige rammer for organisationen bliver gennemført i et dynamisk forløb, hvor dialogen blev suppleret med 1:1 eksempler på detaljer og materialer.

Novo ønskede fordelen ved en transparent organisering, men havde samtidigt et høj krav til koncentration og fortrolighed. Der var yderligere et ønske om at forbedre den interne kommunikation og afdække et eventuelt potentiale ved at placere Novo A/S og Novo Nordisk Fonden på samme lokation. Det var et krav fra Novo Nordisk Fonden, at arbejdsmiljø og bæredygtige tiltag skulle være et designparameter.

Hovedgrebet bestod i at flytte alle faste arbejdspladser ud til facaden i dagslysoptimerede kontorer, hvor kun væggene vinkelret på facaden blev udført som lukkede. Mod bygningens indre og atrium er der udelukkende vægge af glas og store glasskydedøre. Herved bevares den gode udsigt fra alle steder i bygningen og der skabes et fælles kontor med “demokratisk udsigt til alle medarbejdere”.

For at kunne modtage sine gæster på en ordentlig måde, blev der ligeledes bygget en helt ny trappe fra bygningen atrium og op til 1. sal, hvor Novo Nordisk Fondens lokaler ligger og der er efterfølgende kommet flere signaturtrapper i bygningen. Sagen forventes at være afsluttet i 2019.

  • Projektperiode 2010-2015 (fase 4-5-6 varer fra 2016-2019)
  • Omfang 2.400 m2 (fase 1)-1000 m2 (fase 2)-400 m2 (fase 3)- 5.000 m2 (fase 4-6)
  • Byggesum 59.500.000 kr.
  • Adresse Tuborg Havnevej 19, Hellerup
  • Bygherre Novo Nordisk Fonden / Novo A/S
  • Ydelse Ombygning,indretning samt workspace management
  • Arkitekt ERIK arkitekter
  • Ingeniør SJ Rådgivende Ingeniører, NIRAS
  • Entreprenør DEKO
KONTAKTPERSON:

Jette Lind Johansen

Arkitekt / Partner

T [+45] 4043 2804

jlj@erik.dk

TILBAGE TIL TOP