DK

Region Skåne har ambitioner om at bygge et universitetssygehus i verdensklasse. Sygehuset, der har fælles ledelse med universitetssygehuset i Lund kun 20 kilometer derfra, bliver Sveriges 3. største, og den sydsvenske region investerer i alt seks milliarder svenske kroner.

Region Skåne har ambitioner om at bygge et universitetssygehus i verdensklasse. Universitetssygehuset består af Malmø Sygehusområde og Lund Sygehus og er Sveriges 3. største og Region Skånes største arbejdsplads. Den sydsvenske region investerer i alt seks milliarder svenske kroner over de kommende år i udviklingen af Malmø Sygehusområde, der indebærer en ny helhedsplan, en ny behandlingsbygning og en betydelig opdatering af områdets tunnel- og logistiknetværk. Det nuværende sygehusområde er beliggende centralt i Malmø i et relativt tæt bebygget byområde og består blandt andet af flere fredede og bevaringsværdige bygninger. Opgaven stiller således store krav til at tænke nybyggeri, kulturarv og transformation sammen.

Den nye behandlingsbygning på ca. 70.000 m² skal designes i tæt samarbejde mellem bygherre, arkitekt og entreprenør og sætte nye standarder for et hospitalsbyggeri, der er fleksibelt og robust i forhold til fremtidens forandringer inden for behandling og udstyr. Alle funktioner/afdelinger som på forskellige måder skal arbejder i bygningen inddrages i samarbejdet. Målet er at udvikle optimale fysiske rammer for en patientcentreret pleje og behandling, et godt arbejdsmiljø og en sammenhængende og effektiv funktionalitet, således at bygningen i de næste mange år understøtter virksomhedens kontinuerlige udvikling af ydelser og arbejdsprocesser.

Ambitionen for sygehusområdet indebærer tillige en forstærkning af relationen til Malmö by ved at åbne op mod byen gennem nye forbindelseszoner og grønne områder. Udviklingen af området forventes at fortsætte indtil 2022.

Byggeriet udføres i forhold til energiklassificering og dagslys i hht. den svenske standard Miljöbyggnad GULD..

Tegnestuens ydelser omfatter bl.a.: Deltagelse i kvalificering af en helhedsplan for hele sygehusområdet, udarbejdelse af byggeprogram, udarbejdelse af standarder, designkoncepter og best practice til de enkelte sygehusafdelinger, facilitering af brugerprocesser, formgivning, projektering, funktionsanalyser og –planlægning, logistikplanlægning samt viden om sundhedsarkitektur og evidensbaseret design.

 

Illustrationer/renderinger fra WHITE Arkitekter

 • Projektperiode 2015 - 2022
 • Omfang 70.000 m²
 • Byggesum ca. 2.7 mia. skr.
 • Anvendelse Sygehus
 • Adresse Malmø
 • Bygherre Region Skåne
 • Ydelse Arkitektrådgivning
 • Arkitekt WHITE Arkitekter (Totalrådgiver)
 • Underrådgiver ERIK arkitekter
 • Ingeniør Rambøll, Tyrens AB mf.
 • Udbudsform Hovedentreprise i tidligt udbud
 • Entreprenør Skanska

KONTAKTPERSON:

Camilla Heering

Sundhedschef

T [+45] 6165 5064

che@erik.dk

TILBAGE TIL TOP