DK

Den ny Politiskole i Vejle udgør et uddannelsescenter på ca 20.000 m², der omfatter en bred vifte af både teoretiske og praktiske træningsfaciliteter. Projektet omfatter renovering og ombygning af flere eksisterende bygninger samt 9.500 m² nybyggeri.

Den ny politiskole i Vejle realiseres med udgangspunkt i eksisterende bygninger, men der tilføjes nye bygningsafsnit på ca 9.500 m², så skolens i alt 20.000 m² samlet set tegner en klar og enkel organisering, der tilgodeser krav til de funktionelle sammenhænge.

Undervisningsfaciliteterne omfatter en række klasselokaler, træningsrum, auditorium og en idrætssal, opbygget om et stort samlende atrium der rummer kantine og opholdsarealer for skolens elever. Herudover rummer skolen personale- og administrationsafsnit samt værelser til overnatning i forbindelse med efter- og videreuddannelse.

Skolens bygninger fremstår med en gennemgående materialeholdning med røde teglsten, der understreger et markant og robust byggeri ift. de omkringliggende grønne arealer og bebyggelser.

Skolens grønne uderum omfatter løbebaner og træningsfaciliteter samt et afgrænset område til politiets køretøjer. I dette område findes ligeledes indendørs og udendørs faciliteter til simulerede træningsforløb

Projektet er udarbejdet i tæt samarbejde med Rigspolitiet, herunder Politiets fremtidige brugere og undervisere på skolen.

  • Projektperiode Marts 2017 – medio 2020
  • Omfang 20.000 m²
  • Anvendelse Undervisning
  • Adresse Soldalen 8, 7100 Vejle
  • Bygherre Bygningsstyrelsen, Skanderborg
  • Ydelse Totalrådgivning
  • Arkitekt ERIK arkitekter
  • Landskab ERIK arkitekter
  • Ingeniør Norconsult
  • Udbudsform Hovedentreprise

KONTAKTPERSON:

Thomas Pedersen

Arkitekt / Bygherrerådgiver / Partner

T [+45] 2045 4022

tp@erik.dk

TILBAGE TIL TOP