DK

Det gamle industrianlæg Odense offentlige Slagtehuse transformeres og indrettes med ungdomsboliger. Bygningerne er samlet omkring den store gennemgående kørehal, som skal blive det nye samlingspunkt, der underbygger fortællingen om et meget anderledes ungdomsboligmiljø.

Det gamle industrianlæg Odense offentlige Slagtehuse transformeres og indrettes med 119 ungdomsboliger. Bygningerne er samlet omkring den store gennemgående kørehal, som skal blive det nye samlingspunkt, der underbygger fortællingen om et meget anderledes ungdomsboligmiljø.
Projektets overordnede idé er at tilføje få, men meget enkle hovedelementer, som kan sammensættes, varieres og tilpasses funktionelle hensyn og samtidig skabe de ønskede rumlige kvaliteter i området.
Rammen om Boliggaden og de offentlige rum mellem sidefløjene, tegnes af stedets oprindelige arkitektur, skala og industrielle karakter. Fladen i disse rum tegnes af en sammenhængende og homogen flade. I kørehallen tænkes fladen belagt med en neutral belægning i betonfliser mens gårdrummene mellem sidefløjene er grønne.
Disse karakterfulde rum møbleres med elementer, der løser alle funktionskrav til cykler, postkasser, affaldsspande, papircontainere, scenemulighed og depotfunktioner til stole m.v. Med en særlig belægning, hvoraf flere er hævet, markerer disse elementer særlige arealer til ophold, scene og cykler.

  • Projektperiode 2014
  • Omfang 6.000 m²
  • Anvendelse By- og landskabsrum i kulturmiljø med 119 nye ungdomsboliger
  • Adresse Grønløkkevej, Odense
  • Bygherre Kollegieboligselskabet
  • Ydelse Landskabsarkitektrådgivning
  • Arkitekt ERIK arkitekter
  • Landskab ERIK arkitekter
  • Udbudsform Konkurrenceprojekt

KONTAKTPERSON:

Johnny Lundbye

Arkitekt

T [+45] 8676 6188

jlu@erik.dk

TILBAGE TIL TOP