DK

Forskellighed i området omkring byggegrunden har givet anledning til nytænkning og mulighed for at skabe en anderledes utraditionel bymæssig struktur.

Området omkring grunden er præget af blandet bebyggelse med parcelhuse og erhverv. Denne forskellighed har givet anledning til nytænkning og mulighed for at skabe en anderledes utraditionel bymæssig struktur.

Bebyggelsesplanen viser en organisk anlagt grøn park, hvori der ligger øer som boligrosetter med attraktive boliger af vekslende størrelse. Boligrosetterne danner tilsammen en bebyggelse med dynamiske rumforløb, der pirrer nysgerrigheden og skaber variation. Det uhøjtidelige bymiljø indskriver sig i det arkitektoniske spændingsfelt mellem det kompakte, urbane og de åbne parceller.

Rosetterne og deres indbyrdes placering af de enkelte bygningskroppe sikrer gode lysforhold og minimerer indkig i alle boliger, der hver især får en individuel udsigt.

Samspillet mellem hjulet, lyset og grøn park danner spændende variation i rum.

Bebyggelsen rummer forskellige, klart definerede grader af privatliv. Omkring alle boligrosetter ligger den offentlige zone med vand og grønne områder til brug for hele byens borgere.

Stikveje ind til enkelte rosetter kulminerer i et centralt fælles gårdrum, hvorfra man fordeles ud til de enkelte boliger. Boligerne samles af en indre ring, der fungerer som en overdækket servicezone indeholdende bil- og cykelparkering, depoter og renovation. På ydersiden af denne ring ligger de private zoner med boliger og tilhørende haverum, som har kontakt til de åbne parkarealer.

Boligerne fremstår i varierende størrelser som lyse

  • Projektperiode 2011 - 2012
  • Omfang 2.750 m²
  • Anvendelse Boliger
  • Adresse Kasper Nielsens Vej, Bjerringbro
  • Bygherre Buus Totalbyg A/S
  • Landskab ERIK arkitekter
  • Arkitekt ERIK arkitekter
  • Ingeniør ISC Rådgivende Ingeniører, Viborg
  • Entreprenør Buus Totalbyg A/S

KONTAKTPERSON:

Zoran Juresa

Arkitekt / RIBA / Partner

T [+45] 2028 0883

zj@erik.dk

TILBAGE TIL TOP