DK

Tegnestuen har udarbejdet en fysisk helhedsplan for Østervang i Rødkærsbro, inkl. skitser i forhold til nye facader, nye boligindretninger, haveplan, fælleshus med mere. Tegnestuen og Rambøll har vundet det efterfølgende rådgiverudbud vedrørende gennemførelsen.

Tegnestuen har i samarbejde med beboere og bygherre udarbejdet en helhedsplan til Landsbyggefonden vedr. Østervangs modernisering. Efterfølgende er tegnestuen tilknyttet som totalrådgiver i forbindelse med planens realisering.

Projektet omfatter en gennemgribende renovering af bebyggelsen, idet den eksisterende facade er fornyet med ny skalmur og altaner ligesom der er lagt nye tage. Lejlighederne er totalt fornyet med køkken, bad, alle overflader og installationer. Cirka halvdelen af lejlighederne er gjort handicaptilgængelige.

Bebyggelsens uderum og landskab er bearbejdet med opholdsarealer, og bebyggelsen er tilføjet et nyt beboerhus.

Vi har under helhedsplanen varetaget beboerdemokratiet, og forestået løbende relevant orientering af beboerne under projektering og udførelse. Ligeledes har vi som totalrådgiver varetaget budgetteringen til LBF og leveret input til sagens økonomiske dokumentation (Skema A, B og C).

Som en del af totalrådgivningen er genhusningen varetaget af Rambøll.

 • Projektperiode 2012 -2013
 • Omfang 6.500 m²
 • Byggesum 70 mio. kr
 • Anvendelse Almene boliger
 • Adresse Østervang afd. 801-805, 8840 Rødkærsbro
 • Bygherre Rødkærsbro Boligforening
 • Ydelse Totalrådgivning
 • Arkitekt ERIK arkitekter
 • Landskab ERIK arkitekter
 • Ingeniør Rambøll
 • Udbudsform Hovedentreprise
 • Entreprenør BUUS Totalbyg AS

KONTAKTPERSON:

Flemming Nauntofte

Arkitekt / Byggeøkonom

T [+45] 8999 2260

fn@erik.dk

TILBAGE TIL TOP