DK

Universitetskomplekset på Karl Johan i Oslos centrum blev opført i 1851 efter tegninger af arkitekt C. H. Grosch, og er en typisk eksponent for den senklassicistiske epoke. Tegnestuen har forestået istandsættelsen af såvel interiør som eksteriør af komplekset.

Universitetskomplekset på Karl Johan i Oslos centrum blev opført i 1851 efter tegninger af arkitekt C. H. Grosch, med bistand fra arkitekt K. F. Schinkel, og er en typisk eksponent for den senklassicistiske epoke. Det fredede kompleks består af 3 hovedbygninger Domus Media, Domus Academica og Domus Biblioteca – samt Professorboligen og Gymnastikbygningen. I 1911 blev komplekset suppleret med en fest- og koncertsal tegnet af arkitekt Bødtker og Sinding-Larsen udsmykket af Edvard Munch.

Tegnestuen har forestået istandsættelsen af såvel interiør som eksteriør af komplekset. Restaureringen omfatter tag, facader inklusiv Domus Medias smukke søjlehal samt arbejdet med at genskabe helhedsgrebet om bygningens indre rumstruktur. Indretningen er forbedret med nye adgangsforhold, universel udformning (indretning for bevægelseshæmmede), ny belysning, trækning for it og el, ny skiltning, nye auditorie- og undervisningsrum, nyt bibliotek og ny kantine. Alle tekniske forbedringer er indbygget med skjulte føringer i gulve og lofter. Den universelle udformning omfattede ny niveaufri adgang, bedre skiltning og belysning, taktile overflader, ny hovedtrappe med elevator, forbedrede toiletforhold mm.

 

  • Projektperiode 2006 - 2011
  • Omfang 33.000 m² ekskl. facader, 10.000 m² indvendige arbejder
  • Byggesum 750 mio. NOK.
  • Anvendelse Universitet
  • Bygherre Statsbyg, Norge
  • Ydelse Totalrådgivning, arkitekt
  • Arkitekt ERIK arkitekter
  • Ingeniør A.L. Høyer AS, Ingeniørkontoret Ingènia, SWECO Grøner AS
  • Udbudsform Storentreprise

KONTAKTPERSON:

Morten Ørsager

Arkitekt / Partner

T [+45] 4214 7004

mo@erik.dk

TILBAGE TIL TOP