DK

Overlade Kirke er blevet restaureret i forbindelse med kirkens 100 års jubilæum i 2016. Op til kirken er der skabt forbedret tilgængelighed ved omlægning af belægninger. Indvendigt er kirkens interiør og overflader restaureret ligesom kirkens tårn er blevet istandsat for at forbedre klimaskærmen.

Overlade Kirke nær Løgstør er opført i 1916. Kirkens inventar er dog væsentligt ældre og stammer fra Bjørnsholm Kirke ved Vitskøl Kloster.

I forbindelse med kirkens 100 års jubilæum i 2016, ønskede menighedsrådet at få kirken istandsat. Kirkens indre er således blevet restaureret, udearealerne foran kirken er omlagt for bedre tilgængelighed og kirkens tårn er istandsat.
De udvendige arbejder omfatter forbedring af adgangsforhold både visuelt og funktionelt. Der er anlagt nye belægninger og trapper/ramper, der letter tilgængeligheden. Tårnet er istandsat for forbedring af klimaskærmen og sikring af konstruktive forhold og vinduer i kirkeskibet er tætnet.

De indvendige arbejder omhandler en funktionel samt materiale- og farvemæssig opgradering af kirken. Siddekomforten er forbedret på de historiske bænke, der er lavet nye gulvbelægninger i teglsten og egetræ, og der er skabt en sammenhængende farvesætning, som er mere klassisk og dæmpet end tidligere. Et nyt varmeanlæg med bænkekonvektorer er installeret. Afstanden mellem bænkene er øget, og der er skabt mere rum omkring prædikestolen og døbefonten. Et panel mellem kor og skib er fjernet og erstattet af en ny bred trappe, hvorved den visuelle kontakt mellem kor og kirkeskib er forbedret.

  • Projektperiode 2014 - 2017
  • Omfang 320 m²
  • Byggesum 6 mio. kr.
  • Anvendelse Kirke
  • Adresse Præstebakken 18, 9670 Løgstør
  • Bygherre Overlade Kirkes Menighedsråd
  • Ydelse Totalrådgivning
  • Arkitekt ERIK arkitekter
  • Ingeniør Ingeniørfirmaet Keld Abrahamsen og Niras
  • Udbudsform Fagentrepriser
TILBAGE TIL TOP