DK

Gennem en årrække har tegnestuen varetaget forskellige om- og tilbygninger på regionshospitalet Viborg. Mange projekter har været om-, til- og påbygninger i forbindelse med eksisterende behandlingsafsnit.

Gennem en årrække har tegnestuen varetaget forskellige om- og tilbygninger på regionshospitalet Viborg. Mange projekter har været om-, til- og påbygninger i forbindelse med eksisterende behandlingsafsnit. Tilføjelserne skaber med sine gennemgående lyse skærmtegl en ny helhed i det ældre bygningskompleks, der er udført i gule teglsten.

Nærværende projekt omfatter en nybygning, der skal indeholde nye lokaler til Patologisk Afdeling, samt et lukket teknikhus tilbagetrukket på tagfladen. Bygningen skal på 1. sal hænge sammen med eksisterende lokaler ovenpå Kapellet.

Tegnestuen har udført bygherrerådgivning inkl. udarbejdelse af byggeprogram, udarbejdelse af udbudsmateriale samt projekteret frem til projektforslag hvorefter projektet er udbudt i totalentreprise.

Hensynet til hospitalets funktioner og logistik – samt hensynet til opretholdelsen af den daglige drift under udførelsen har været tungtvejende i projektet. Af samme årsag er det gennemført med et stort element af brugerinddragelse og dialogpræget samarbejde.

 • Projektperiode 2011 - 2012
 • Omfang 1.600 m²
 • Byggesum 45 mio. kr.
 • Anvendelse Patologisk afdeling
 • Adresse Pakhusvej 1, 8800 Viborg
 • Bygherre Region Midtjylland
 • Ydelse Bygherre- og arkitektrådgivning
 • Arkitekt ERIK arkitekter
 • Ingeniør COWI A/S
 • Udbudsform Totalentreprise
 • Entreprenørteam Hoffmann A/S, Friis & Molkte A/S og Orbicon

KONTAKTPERSON:

Flemming Nauntofte

Arkitekt / Byggeøkonom

T [+45] 8999 2260

fn@erik.dk

TILBAGE TIL TOP