DK

Vi har stået for restaureringen af Frederik III’s marmorgemak, hvis overdådige barokinteriør er helt unikt, og det mest velbevarede eksempel på den særlige kunstmarmoreringsteknik.

Vi har stået for restaureringen af Frederik III’s marmorgemak, hvis overdådige barokinteriør er helt unikt, og det mest velbevarede eksempel på den særlige kunstmarmoreringsteknik.
Arbejdet er gennemført i en periode på halvandet år i et samarbejde mellem specialiserede håndværkere og Rosenborgs konservatorer. Marmorgemakket har haft en central rolle i Rosenborgs historie som bl.a. soveværelse for Christian IV’s anden hustru Kirsten Munk og siden som audiensgemak for den enevældige kong Frederik III. Gemakket skulle fremvise den enevældige konges magtposition og fungere som skueplads for enevældens magtudfoldelse, hvorfor det ekstravagante rum blev udsmykket med symboler på riget og kongemagten. Det er første gang i 350 år, at Marmorgemakket er blevet så gennemgribende restaureret.

Tegnestuen har som arkitekter projekteret og styret arbejdets forløb, der er blevet muliggjort takket været en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål.

  • Projektperiode 2011-2012
  • Omfang 30 m²
  • Byggesum 10 mio. kr.
  • Anvendelse Slot, museum, marmorgemak
  • Bygherre Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, SLKE
  • Ydelse Totalrådgivning, arkitekt
  • Arkitekt ERIK arkitekter
  • Entreprenør Stuk- og væginteriøre: Stukatør Manfred Siller og Brdr. Funder, Marmorgulv: Mosaikmester Enzo Odorico

KONTAKTPERSON:

Gitta Hammer

Projektchef

T [+45] 4214 7037

gh@erik.dk

TILBAGE TIL TOP