DK

Projektet omfatter en gennemgribende restaurering og nyindretning af Sct. Michaelis Kirke i Fredericia i forbindelse med kirkens 350 års jubilæum.

Efter en omfattende brand i 1955 blev kirken i stort omfang genopbygget. Dele af denne genopbygning fremstod med overflader og materialer, som ikke i alle henseender understøttede kirkens oprindelige arkitektur og udtryk. Efter restaureringen fremstår den stringente barokkirke atter i en samlet helhed, hvor det oprindelige og det tilførte udgør et enkelt og rent rum.

Der er i vid udstrækning genanvendt dele af kirkens inventarer i den nye indretning. Messingbalustrene fra det originale knæfald udført af G.F. Hetsch er tilpasset til det nye knæfald. Knæfaldet er designet i et nyt og samtidigt formsprog og monteret, så det visuelt svæver over gulvet.

Kor og skib var før restaureringen adskilt af et snedkret værn med en smal centralt placeret trappe, som forbindelse mellem rummene. Dette værn er nedtaget og trappen er udvidet, så den spænder fra væg til væg. Dette har skabt stor åbenhed mellem kor og skib, både fysisk og visuelt, og tillader nu en mangfoldig anvendelse af rummet.

Ved altertavlen, som ligeledes er udført af Hetsch, og med nyere alterbillede af Sven Havsteen-Mikkelsen, er der opsat et nyt alterbord udført i marmorstuk og i et enkelt design.

Der er udlagt nye naturstensgulve, som i samspil med de bevarede ø-landsgulve under stoleværket giver en rolig og samlende flade for det nyindrettede rum. Der er indsat nye møbler designet af Børge Mogensen, men tilpasset garnisonens røde og blå farver.
Endeligt er det gråmalede listeloft erstattet af en samlet hvid, pudset flade som tilfører rummet ensartethed og ro – og ikke mindst formidler lysindfald og rumklang på en smukkere måde.

Ombygningen stod færdig i april 2018 ved kirkens 350 års jubilæum.

  • Projektperiode 2014 - 2018
  • Omfang 518 m²
  • Byggesum 10,5 mio. kr.
  • Anvendelse Garnisonskirke
  • Adresse Vendersgade 30B, 7000 Fredericia
  • Bygherre Skt. Michaelis Kirkes menighedsråd
  • Ydelse Totalrådgivning
  • Arkitekt ERIK arkitekter
  • Ingeniør Eduard Troelsgård A/S
  • Udbudsform Fagentreprise

KONTAKTPERSON:

Gitta Hammer

Projektchef

T [+45] 4214 7037

gh@erik.dk

TILBAGE TIL TOP