DK

Det nye anneks til Skive Rådhus, tager udgangspunkt i Skive Kommunes ønske om et karakterfuldt og bæredygtigt hus.

Det nye anneks til Skive Rådhus, tager udgangspunkt i Skive Kommunes ønske om et karakterfuldt og bæredygtigt hus. Rådhusannekset består af tre kontoretager, der etableres ovenpå to parkeringsdæk. Ved at udnytte grundens terrænfald og placere det ene p-dæk delvist under terræn, opnås en samlet bygningshøjde på henholdsvis fire etager mod vest og fem etager mod øst.

Hjertet i bygningen er et triplet høj atrium, der foruden ankomst også fungere, som en af bygnings store dagslyskilder og bindeled mellem etagerne. Fra atriet ses husets fleksible struktur og den statiske opbygning af dæk på søjler. De ikke bærende facader muliggør lette skillevægge mellem kontorerne. Dette er en fleksibilitet, som skaber udviklingsmuligheder og god potentiale for ændring af rumstørrelser og disponeringer af bebyggelsen.

Af energitiltag kan blandt andet nævnes: Solceller som en integreret del af facadebeklædning, solceller på tag til produktion af el, solfangere på tag til opvarmning af varmt brugsvand, køling med grundvand, opvarmning med biodiesel, CTS styring til driftsoptimering, opsamling af regnvand, ingen PVC og andre miljøbelastende materialer i bygningskomplettering.

 • Projektperiode 2012
 • Omfang 6.500 m²
 • Byggesum 70 mio. kr.
 • Anvendelse Anneks til Skive Rådhus
 • Adresse Ågade, 7800 Skive
 • Bygherre Skive Kommune
 • Ydelse Arkitektrådgivning
 • Arkitekt ERIK arkitekter
 • Landskab ERIK arkitekter
 • Ingeniør Rambøll
 • Udbudsform Fagentreprise
 • Energiklasse BR 10, 2020 krav

KONTAKTPERSON:

Thomas Pedersen

Arkitekt / Bygherrerådgiver / Partner

T [+45] 2045 4022

tp@erik.dk

TILBAGE TIL TOP