DK

Byggeprojektet har omfattet både indvendige og udvendig istandsættelse af Sølyst, hovedbygning, samt tilhørende sidefløje inkl. pavilloner, herunder tag, overflader, vinduer, implementering af ny elevator og optimering af adgangsforhold.

Byggeprojektet har omfattet udvendig istandsættelse af Sølyst, hovedbygning, samt tilhørende sidefløje inkl. pavilloner, herunder tag, overflader, vinduer, implementering af ny elevator og optimering af adgangsforhold. Ligeledes er der foretaget en hel række indvendige istandsættelsesarbejder, omkring spisesal, nyindretning af 1. etage med mødelokaler og administrationslokaler samt ombygning af køkken og kontorfaciliteter foruden modernisering af alle tekniske installationer og sikringsforhold.
Alle istandsættelses og ombygningsarbejder er gennemført i overensstemmelse med bygningens funktioner og i respekts over for husets karakter og stedets historie – hvor følgende værdier er søgt bevaret og udviklet:

 1. Bygningernes fortsatte funktion og nuværende formål, fest- og mødearrangementer. Funktionerne er udvidet og bragt op til nutidig standard, mht. krav til indretning og installationer, under hensyntagen til de historiske og arkitektoniske værdier
 2. Køkken istandsat og moderniseret, således at det er tidssvarende og opfylder myndighedernes krav
 3. Bygningernes indbyrdes hierarki og udvendige geometri er fastholdt
 4. Udvendige farver, materialevalg og facade behandling er sket ved brug af traditionelle materialer og konstruktioner
 • Projektperiode 2009 - 2011
 • Omfang 2.070 m²
 • Byggesum 60 mio. kr.
 • Anvendelse Møde- og kontorfaciliteter
 • Bygherre Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab, DKKS
 • Ydelse Totalrådgivning, arkitekt
 • Arkitekt ERIK arkitekter
 • Ingeniør Troelsgård Rådgivende Ingeniører, Hans Grønlund Rådgivende Ingeniørfirma
 • Udbudsform Partnering

KONTAKTPERSON:

Gitta Hammer

Projektchef

T [+45] 4214 7037

gh@erik.dk

TILBAGE TIL TOP