DK

Søbysøgård er et gammelt herregårdsanlæg fra 1400-tallet. Op gennem 1900-tallet blev herregården omdannet til ungdomsfængsel, siden åbent fængsel og i dag fungerer Statsfængslet ved Søbysgård, som et halvåbent fængsel med et 160 hektar økologisk landbrug bestående af en mælkeproduktion og dyrkning af krydderurter.

Søbysøgård er et gammelt herregårdsanlæg fra 1400-tallet. Op gennem 1900-tallet blev herregården omdannet til ungdomsfængsel, siden åbent fængsel og i 2003 blev der tilført en halvåben afdeling. I dag fungerer Statsfængslet ved Søbysgård, som et halvåbent fængsel. Til fængslet hører et 160 hektar økologisk landbrug bestående af en mælkeproduktion og dyrkning af krydderurter. Udvidelsen af fængslet består af en ny lukket afdeling, belægsbygning samt et nyt aktivitetshus med værksteder. Den overordnede idé er, at skabe en bebyggelse, der understøtter mulighederne for at etablere et lyst, åbent og venligt miljø, med sammenhæng mellem ude og inde. De nye bygninger underordner sig landskabet og den eksisterende bebyggelsesplan.

Belægsbygningen er placeret vest for de eksisterende bygninger. Materialevalget er vandstrøgne teglstensmure med et farvespil. Belægningsbygningen har primært ensidige taghældninger, bortset fra midterbygningen, som har fladt tag. Midterbygningen binder hele belægsbygningen sammen. Aktivitetshuset er placeret nord for belægsbygningen og bliver udført med et forskudt sadeltag med ovenlys. Aktivitetshuset indgår som en del af helheden og vil være med til at styrke det overordnede helhedsindtryk af Søbysøgård.

 • Projektperiode 2013 - 2015
 • Omfang 3.900 m²
 • Byggesum 78 mio. kr. ekskl. moms
 • Anvendelse Statsfængsel
 • Adresse Søvej 27, 5792 Årslev
 • Bygherre Direktoratet for Kriminalforsorgen
 • Ydelse Arkitektrådgivning
 • Arkitekt ERIK arkitekter
 • Ingeniør Niras AS
 • Udbudsform Hovedentreprise
 • Entreprenør Hoffmann

KONTAKTPERSON:

Steen Gissel

Arkitekt

T [+45] 8999 2293

sg@erik.dk

TILBAGE TIL TOP