DK

Horserød Statsfængsel er et barakbyggeri, der oprindeligt blev opført under første verdenskrig som Røde Kors-lejr for syge russiske, tyske og østrigske krigsfanger. Det overgik til at blive fængsel efter anden verdenskrig i 1946. I dag fungerer Horserød som et åbent fængsel med 221 pladser, hvoraf 31 er lukkede pladser.

Horserød Statsfængsel er et barakbyggeri, der oprindeligt blev opført under første verdenskrig som Røde Kors-lejr for syge russiske, tyske og østrigske krigsfanger.
Det overgik til at blive fængsel efter anden verdenskrig i 1946.
I dag fungerer Horserød som et åbent fængsel med 221 pladser, hvoraf 31 er lukkede pladser.
Udvidelsen af Horserød Statsfængsel består af en ny belægsbygning indrettet med 30 pladser. De 30 nye pladser fordeles mellem 22 åbne pladser og 8 halvåbne behandlingspladser.
Bygningen disponeres med tre sektioner. To sektioner med hver 11 åbne pladser under betegnelsen ’almindelig fællesskabsafdeling’ og én sektion, der rummer de 8 halvåbne behandlingspladser kaldet Projekt Menneske (PM).
PM er en afdeling for kvinder, de er i misbrugsdøgnbehandling. Disse kvinder er mere sårbare end almindelige indsatte og denne sektion er derfor skærmet både i forhold til placering af øvrige sektioner men også i forhold til indblik og udsyn.
Den nye belægsbygning er udformet som et kors og er placeret i samme hovedretning og orientering som de eksisterende bygninger.
Korsets stænger rummer hver en sektion samt en personaleafdeling mod nord. I bygningens center er placeret den centrale vagtstue, der har udsyn til begge normalafdelinger samt mod PM-afdelingen i syd.
Alle sektioner er udover celler bygget op omkring fællesrum med køkken og spiseplads samt opholdsstue.
PM-sektionen har desuden en behandlingsfløj, der rummer aktivitetsrum med tilhørende kontorer.
Bygningen opføres i én etage og facader udføres med lodret bræddebeklædning, der males røde tilsvarende de eksisterende bygninger.
Tagene udføres som sadeltage med listetækket papbeklædning – ligeledes som de omkringliggende bygninger.

 • Projektperiode 2013 - 2015
 • Omfang 1.400 m²
 • Byggesum 34 mio. kr. ekskl. moms
 • Anvendelse Statsfængsel
 • Adresse Esrumvej 367, 3000 Helsingør
 • Bygherre Direktoratet for Kriminalforsorgen, DFK
 • Ydelse Arkitektrådgivning
 • Arkitekt ERIK arkitekter
 • Landskab Kragh & Berglund
 • Ingeniør Niras A/S (totalrådgiver)
 • Udbudsform Hovedentreprise
 • Entreprenør Skjøde Knudsen A/S

KONTAKTPERSON:

Steen Gissel

Arkitekt

T [+45] 8999 2293

sg@erik.dk

TILBAGE TIL TOP