DK

Visionen var at understøtte børnenes tryghed, trivsel og udvikling i mindre enheder.

“DET SMÅ I DET STORE”

Visionen var at understøtte børnenes tryghed, trivsel og udvikling i mindre enheder. Institutionen består således af 4 klynger, der hver især kan fungere som små selvstændige enheder med to aktivitetsrum og et lokalt fællesrum. Herfra kan man bevæge sig ud i ”verden” og have aktiviteter i det store fællesrum, eller i de dedikerede projektrum. Vi valgte at nedbryde skalaen i både rum, arkitektonisk udtryk og materialitet for at kunne understøtte nærhed, tryghed og genkendelse i børnehøjde.

I Kohavehusets tilfælde er oplandet parcelhuskvartererer med enfamilie boliger. Vi valgte derfor at tage arkitekonisk afsæt i det velkendte ”hus” med sadeltag, for at børnene mødes af et genkendeligt udtryk. For samtidigt at skabe et mere udfordrende og fleksibelt univers, er de små huse lagt sammen under ét tag, der samlet skaber et dynamisk landskab, der samler klyngernes ”huse” under ét. Tagformerne skaber et tredimensionelt rumligt og bevæget landskab, som også knytter sig til legepladsens kuperede terrænforhold.

Kohavehuset er indvendigt som en Babuschka dukke, der rum for rum bliver større, som man bygger uden på den. Børnene kan vælge de nære og trygge rammer inden for den velkendte klynge, eller de kan udfordres i aktivitetsbaserede projektrum/fællesrum, hvor de kan tilvælge særlige aktiviteter der interesserer og udfordrer dem på tværs af tilhørsforhold og alder.

Institutionen rummer 4 pædagogiske grupperinger med i alt 150 børn og stod færdig til indflytning i februar 2016.

  • Projektperiode 2012 - 2016
  • Omfang 1.500 m²
  • Byggesum 26 mio. kr.
  • Anvendelse Daginstitution
  • Adresse Kohavevej 72, 2950 Vedbæk
  • Bygherre Rudersdal Kommune
  • Ydelse Totalrådgivning inkl. design og projekterings- og byggeledelse
  • Arkitekt ERIK arkitekter
  • Landskab Ting & Brandt Landskab
  • Ingeniør Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Det nybyggede Trørød Børnehus har alle muligheder for at blive noget særligt. Børnehuset er en arkitektonisk og æstetisk nydelse, centralt placeret i grønne omgivelser i Trørød. Institutionen samler tre tidligere institutioner og huser 150 børn, fordelt på 4 teams. De funktionelle rammer understøtter et læringsmiljø med fælles faciliteter omkring mindre grupper med fokus på nærhed og tryghed”

Områdeleder, Kirsti Schou Tornøe

KONTAKTPERSON:

Bo Jeppesen

Arkitekt / Partner

T [+45] 2892 4692

bje@erik.dk

TILBAGE TIL TOP