DK

På Campus Sund ønskede UCN at etablere nogle mere fleksible og attraktive miljøer til de studerende. Derudover ønskede man at udfordre den traditionelle opfattelse af en undervisningslokale. Vi har stået for brugerinddragelse og indretning.

Med ønsket om at undervise på nye måder ved hjælp af Den Kreative Platform satte UCN Nodjylland et project igang med at finde på ideer til nye og anderledes undervisnings og gruppefaciliteter.

Vi facilitetrede sammen med Den Kreative Platform en workshop hvor elever og undervisere idegenerede i forhold til problematikken:
”Arbejd med idéer til de fysiske rammer for studie- og undervisningsmiljøet på Campus Sund”.

Ideerne der kom frem på workshoppen har vi derefter omsat til en fysisk virkelighed. Gangarealer er blevet gjort aktive til studiemiljøer og undervisningslokaler er indrettet så man har plads til fysisk aktivitet.

Der er skabt studiemiljøer hvor samvær og fordybelse går hånd i hånd. Kort sagt er uudnyttede kvadratmeter gjort aktive og alle rum er blevet fleksible ved at de kan bruges til mere end en’ aktivitet.

  • Projektperiode 2014
  • Anvendelse Undervisning
  • Bygherre UCN Nordjylland
  • Ydelse Brugerinddragelse, Workshop, idegenerering, indretning

KONTAKTPERSON:

Gitte Frederiksen Kjølby

Arkitekt / Kompetenceleder, indretning og adfærd

T [+45] 4220 6267

gfk@erik.dk

TILBAGE TIL TOP