DK

Med udvidelsen af retsbygningen i Nuuk, bliver de eksisterende bygninger integreret i det samlede bygningsvolumen, og det vil være muligt at aflæse den “historiske” udvikling over tid i bygningerne.

På baggrund af en ny reform fra 2010, skal den nuværende bygningsmasse for retsbygninger i Grønland opdateres.

Nærværende projekt omhandler den eksisterende retsbygning i Nuuk. Bygningen kan ikke længere imødese lokalebehovet og der skal derfor laves en ny tilbygning, der tilgodeser de nye behov. De eksisterende lokaler skal i et vist omfang opkvalificeres. Den eksisterende retsbygning er en trelænget toetagers bygning, der består af to fløje med kontorer, retssale og en forbindende mellembygningn med indgangsforhold. I bygningens fremtidige udformning forlænges de to eksisterende fløje i nordlig retning. Bygningen beholder sin oprindelige organisering, så de nye kontorer ligger i forlængelse af de eksisterende kontorer og de nye retssale, mødelokaler og venteområder ligger i forlængelse af den eksisterende retssalsfløj. Mellembygningen erstattes af en ny og større mellembygning, med mere imødekommende ankomstforhold. Med denne løsning bliver de eksisterende bygninger integreret i det samlede bygningsvolumen og det samlede bygningsanlæg kommer til at fremstå som én helhed. Det vil dog stadig være muligt at aflæse den “historiske” udvikling over tid i bygningerne. Facaderne på de nye bygninger tænkes beklædt med lodret bræddebeklædning.

  • Projektperiode 2013 -
  • Omfang 1.600 m²
  • Byggesum 42 mio. kr.
  • Anvendelse Retsbygning
  • Adresse Nuuk, Grønland
  • Bygherre Bygningsstyrelsen
  • Ydelse Arkitektrådgivning
  • Arkitekt ERIK arkitekter
  • Ingeniør Masanti AS
  • Udbudsform Hovedentreprise

KONTAKTPERSON:

Steen Gissel

Arkitekt

T [+45] 4214 7005

sg@erik.dk

TILBAGE TIL TOP