DK

Ungdomsboligerne på Eternitgrunden er et visionært ungdomsboligprojekt med et stort grønt fælles gårdhaverum i flere niveauer.

Projektet omfatter etablering af 181 ungdomsboliger, Afdeling 23, for boligselskab Plus Bolig.

Ungdomsboligerne er fordelt på tre blokke, der løfter sig fra tre til syv etager. Byggeriet opføres med gule facader og en karakteristisk tagform med direkte referencer til Eternitområdets tidligere fabriks- og industribebyggelser med shedtage. Hver bolig markerer sig i den store facade og afsluttes i de langsgående skrå tage.

Alle boligerne er 1-rums boliger på omkring 50 m², men opleves som 2-rums, idet der omkring en central toilet- og køkken-kerne bliver skabt et rum til hver side. Der er boliger både i et plan og i to plan, og alle ét-plans boliger har enten egen altan eller terrasse. Boligerne indrettes endvidere med stor fleksibilitet, således at to boliger i fremtiden kan omdannes til én større familiebolig ved at fjerne en skillevæg. Denne planløsning er valgt flere steder grundet ønsket om at fremtidssikre boligerne.

De tre blokke er omsluttet af et stort grønt fælles gårdhaverum, hvor områdets topografiske karakter er indarbejdet i form af flere niveauer. Her er anlagt en forsænket boldbane med siddetrapper, cykelskure, grill områder og andre mere intime opholdsområder. I gårdrummet bliver desuden plads til parkering af både cykler og biler.

Projektet har været karakteriseret ved at strække sig over mange år. I 2011 vandt tegnestuen konkurrencen om etablering af 167 ungdomsboliger på “Eternitten” Aalborg. Sidenhen blev projektet justeret ad flere omgange for endeligt ved udgangen af 2012 at rumme 181 boliger klar til opførelse. Byggeriet skulle oprindeligt have været klar til indflytning i efteråret 2014, men kort efter byggeriet var gået i gang gik entreprenøren, Bodilsen Totalbyg, konkurs.  Først i september 2014 efter nye kontraktforhandlinger kunne byggeriet genoptages.

 • Projektperiode 2011 - 2017
 • Omfang 8.750 m²
 • Byggesum 95 mio. kr.
 • Anvendelse 181 almene ungdomsboliger
 • Adresse Visionsvej 2-6, 9000 Aalborg
 • Bygherre Plus Bolig
 • Ydelse Delt rådgivning inkl. design og skitsering, projekteringsledelse, byggeledelse og fagtilsyn
 • Arkitekt ERIK arkitekter
 • Landskab ERIK arkitekter
 • Ingeniør NIRAS
 • Udbudsform Stor- og fagentrepriser
 • Entreprenør Bodilsen Totalbyg AS / HP Byg AS

KONTAKTPERSON:

Jesper Qvistgaard

Kontorchef Aalborg

T [+45] 2977 3678

jq@erik.dk

TILBAGE TIL TOP