DK

ERIK Arkitekter og Strunge Jensen fik via en 3-årig rammeaftale med Københavns Kommune opgaven angående Valby Skole i direkte tildeling i januar 2014.

Helhedsrenoveringen blev udført inden for indsatsområderne ind- og udvendig genopretning, modernisering, energirenovering, klimatilpasning, indeklimaforhold og tilgængelighed. Grundtanken i helhedsrenoveringen var at samle og koordinere indsatsen på de forskellige områder, så der opnås effektivitet og synergieffekt. I den store aula blev der arbejdet med akustiske inventarløsninger, som forbedrer læringsmiljøet ved at skabe flere rum i rummet. Herudover var fokus på modernisering af faglokaler og øvrige arealer med mangeartede anvendelser samt tiltag til inklusion og pædagogisk IT. Der blev ombygget flere faglokaler for at tilgodese mere gruppearbejde og forskellige aktivitetsmuligheder. Legepladsen fik en helt ny landskabsplan, der tilgodeser både leg og læring med nyt udfordrende inventar. Herudover udførtes klimasikring, genopretning af murværk, belægninger, døre, gulve, elinstallationer, tekniske anlæg, rør, ventiler og armaturer. Energirenoveringen blev udført ved opsætning af PIR-følere og dagslysstyring. Klimatilpasning ved skybrudssikring af terræn, bygninger, afløb, herunder fugtsikring af sokkel og kældervægge.

 • Projektperiode 2014 - 2016
 • Omfang 10.000 m² (bygning) 6.500 m² (udearealer)
 • Byggesum 16.5 mio. kr.
 • Anvendelse Folkeskole
 • Adresse Ved Ovnhallen 6, 2500 Valby
 • Bygherre ByK
 • Ydelse Totalrådgivning inkl. programmering, ideforslag, brugerinddragelse, samt alle standardfaser inkl. udbud og udførelse
 • Arkitekt ERIK arkitekter
 • Landskab BOGL
 • Ingeniør Strunge Jensen Rådgivende Ingeniører
 • Udbudsform Hovedentrepriser
KONTAKTPERSON:

Jette Lind Johansen

Arkitekt / Partner

T [+45] 4043 2804

jlj@erik.dk

TILBAGE TIL TOP