DK

Vartov kirke blev opført som en konsekvens af, at Vartov fattighospitalet, opført 1724-1744, ikke længere kunne rumme både patienter og kirkelige handlinger i sygestuerne. Behovet for pleje var enormt, og hospitalsdirektionen vedtog i 1753, for at give plads til flere fattiglemmer, at opføre en ny kirke i forlængelse af Løngangstræde fløjen.

I 1755 var det således slut med at overvære gudstjenesten fra sygesengen i den integrerede syge- og kirkesal, og beboerne fik i stedet en helt ny kirke. Inventaret, dvs. altertavle prædikestol og andet løsøre fra den gamle kirke blev genbrugt, og findes den dag i dag i kirken.

Vi har udført en gennemgribende restaurering af kirkens unikke interiør. Det store alterparti, hvor prædikestolen er bygget ind i altertavlen, fremstod før restaureringen slapt og nedslidt, ødelagt af mange hårdhændede ombygninger. Alteret blev taget ned i sektioner, som hver især blev restaureret, først hos snedkeren og siden hen hos malerkonservatoren.

I dag har alterpartiet genvundet fordums glans og står som kirkens strålende midtpunkt, marmoreret og forgyldt. Kirkens forhen meget lyse farveholdning er blevet strammet op og knæfaldet nyfortolket med udgangspunkt i det oprindelige.

  • Projektperiode 2003
  • Omfang 300 m²
  • Byggesum 3,3 mio. kr. ekskl. moms
  • Anvendelse Kirke
  • Adresse Løngangstræde 24, 1468 København K
  • Bygherre Vartov Menighedsråd
  • Ydelse Totalrådgivning
  • Arkitekt ERIK arkitekter
  • Ingeniør Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S
  • Udbudsform Fagentreprise

KONTAKTPERSON:

Gitta Hammer

Projektchef

T [+45] 4214 7037

gh@erik.dk

TILBAGE TIL TOP