DK

Projektet omhandler en udvidelse af Vestre Hospital, som er Kriminalforsorgens landsdækkende sygehus placeret på Vestre Fængsel i København.

Projektet omhandler en udvidelse af Vestre Hospital, som er Kriminalforsorgens landsdækkende sygehus placeret på Vestre Fængsel i København.

På Vestre Hospital ydes pleje og behandling af alle former for somatiske og psykiatriske sygdomme, som ikke kræver hospitalsindlæggelse.

Tegnestuens ydelsen består af færdigprojektering (på baggrund af dispositionsforslag udarbejdet af Holscher Arkitekter A/S) udbud samt fagtilsyn.

Udvidelsen består af en tilbygning i 3 plan med etageareal på i alt 580 m². Bygningen placeres for enden af det nuværende hospital, og indebærer en kompliceret sammenbygning af alle 3 plan samt sammenbygning af de karakteristiske eksisterende gavle og tilbygningens nye shedtag.

Tilbygningen indeholder bl.a. observationsceller, sikringsceller, aktivitetsrum, undersøgelsesrum og kontorer. Ud over de bygningsmæssige arbejder udføres der tekniske installationer, som udføres efter særlige specifikationer, der skal opfylde de specielle krav til et hospital og til bygherrens efterfølgende montage af inventar. Desuden stillede bygherren særlige krav til sikringsniveauet i bygningen og til overfladernes og inventarets kvaliteter.

Udover tilbygningen er der knyttet nogle arbejder i eksisterende bygning i forbindelse med sammenbygningen.

 • Projektperiode 2013 - 2015
 • Omfang 580 m²
 • Byggesum 12 mio. kr.
 • Anvendelse Hospital
 • Adresse Vigerslev Allé 1D, 2450 Kbh. SV
 • Bygherre Direktoratet for Kriminalforsorgen
 • Ydelse Arkitektrådgivning
 • Arkitekt ERIK arkitekter
 • Ingeniør Niras A/S (Totalrådgiver)
 • Udbudsform Hovedentreprise
 • Entreprenør Adserballe & Knudsen A/S

KONTAKTPERSON:

Camilla Heering

Sundhedschef

T [+45] 6165 5064

che@erik.dk

TILBAGE TIL TOP