DK

Vor Frue kirke i Aalborg er i sin nuværende skikkelse opført i 1877 i røde mursten i nyromanske former med apsis/kor med korsarm der indeholder gravkapel og sakristi. Vi har udført indvendig istandsættelse.

Vor Frue kirke i Aalborg er i sin nuværende skikkelse opført i 1877 i røde mursten i nyromanske former med apsis/kor med korsarm der indeholder gravkapel og sakristi.

Arbejdet omfattede istandsættelse af indvendige væg-og hvælvflader inklusiv efterfølgende kalkning. Udførelse af nyt bræddegulv i skib/sideskibe, samt gennemgang af varme- og elinstallationer inkl. udførelse af supplerende arbejder. Gennemgang og rengøring af historisk inventar og orgler. Endelig ny farvesætning af indvendigt træværk.

  • Projektperiode 2007 - 2009
  • Omfang Indvendig istandsættelse
  • Byggesum 8 mio. kr.
  • Anvendelse Kirke
  • Adresse Vor Frue Stræde 1, 9000 Aalborg
  • Bygherre Vor Frue Kirkes Menighedsråd
  • Ydelse Arkitektrådgivning
  • Arkitekt ERIK arkitekter
  • Udbudsform Tildelt
TILBAGE TIL TOP