DK

Udbudsmateriale vedrørende AB Andelsbo

På vegne af AB Andelsbo udsendes hermed, udbudsmaterialet vedrørende udskiftning af indvendige døre i 182 lejligheder samt etablering af el-stikkontakter på altaner i 182 lejligheder.

Udbudsmaterialet består af:

1. Nærværende udbudsbrev dateret den 26.10.2017.

2. Byggesagsbeskrivelse og arbejdsbeskrivelse dateret den 26.10.2017.

3. Plan for sikkerhed og sundhed dateret den 26.10.2017.

4. Tidsplan dateret den 26.10.2017

5. Optællingsskema dateret den 26.10.2017.

6. Oversigtstegning dateret den 26.10.2017.

7. Tegninger over eksisterende etageplaner, dateret den 14.04.2015, revideret den 09.09.2015.

8. Tilbudslister dateret den 26.10.2017.

9. Eventuelle rettelsesblade.

 


 

Download the tender documents here:

20.11.2017 Udbudsmateriale

Download the correction sheets here:
TILBAGE TIL TOP