Persondatapolitik

Arkitektfirmaet ERIK arkitekter A/S, herefter ”ERIK”, ”vi”, ”os” eller ”vores”, er dataansvarlig og behandler til hver en tid dine persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Formålet med følgende oversigt er at informere dig om, hvordan ERIK behandler og administrerer dine personoplysninger. Du kan ligeledes læse om dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

1. Personoplysninger
Personoplysninger er enhver information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. F.eks. navn, adresse, CPR.nr., løn, fagforeningsforhold og helbredsforhold.

2. Brug af personoplysninger
ERIK bruger blandt andet person- og virksomhedsoplysninger, når vi indgår aftale om samarbejde, service og lignende. Ved aktuelt, potentielt eller forestående samarbejde, hvor vi har brug for at kontakte dig, opbevarer vi dine kontaktinformationer. Dette gør sig blandt andet gældende ved rådgivnings- eller ansættelsessituationer. Vi behandler ligeledes personoplysninger, når vi foretager udbetalinger, modtager indbetalinger og anviser regninger.

3. Deling af personoplysninger
Vi har mulighed for at dele dine personlige oplysninger med leverandører og samarbejdspartnere, herunder andre rådgivere, din bank, forsikringsselskab og lignende, når dette er nødvendigt i forhold til opfyldelse af vores aftale med dig.

Vi er i visse tilfælde forpligtede til at dele dine personlige oplysninger med offentlige- og retslige myndigheder, herunder indberette oplysninger til det offentlige.

4. Opbevaring af Personoplysninger
Vi registrer og gemmer kontaktinformationer, som navn, e-mail, telefonnummer mv., for at kunne kontakte og yde service i forbindelse med aktuelle sager eller potentielle samarbejder. Oplysningerne gemmes så længe oplysningerne stadig er relevante og opbevaringen er foreneligt med indsamlingsformålet.

Vi gør brug af følgende eksterne databehandler:
– Outlook
– Visma
– Maconomy
– Pipedrive
– Elvium
– ContractBook

Vi har en procedure ved sikkerhedsbrud for at sikre hurtig og effektiv håndtering.

5. Dine rettigheder

5.1 Du har ret til indsigt
Du har ret til at se de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du har ligeledes ret til at få oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger og med hvilket formål.

5.2 Du har ret til berigtigelse
Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig. Du har ligeledes ret til at få gjort ufuldstændige personoplysninger om dig fuldstændige.

5.3 Du har ret til sletning
Du har ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af betingelserne for sletning angivet i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt. En betingelse for sletning er f.eks., at vores formål med behandling af dine personoplysninger ikke længere er aktuelt, eller at behandlingen udelukkende er baseret på dit samtykke, som du nu har tilbagetrukket.

5.4 Du har ret til begrænsning af databehandling
Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser anført i databeskyttelsesforordningen er opfyldt. En sådan betingelse kan f.eks. være, at du mener, at dine oplysninger behandles ulovligt, men du ikke ønsker dem slettet.

5.5 Du har ret til dataportabilitet
Du har ret til at anmode om, at dine oplysninger overføres fra én dataansvarlig til en anden, hvis det er teknisk muligt, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

a. Behandlingen af dine oplysninger sker automatisk og er baseret på dit samtykke eller er nødvendig for at opfylde en kontrakt.
b. Du har selv afgivet de oplysninger, der behandles.

5.6 Du har ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, hvis du har tungtvejende grunde mod behandlingen.

5.7 Hvordan gør du brug af dine rettigheder?
Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder kan du kontakte vores dataansvarlig Bitten Warmdahl på bmw@erik.dk

5.8 Klagevejledning
Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du ret til at kontakte Datatilsynet. Du kan finde kontaktoplysninger og klagevejledning på datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk