Bellahøj

Bellahøj
Bellahøj genfortælles.

Tegnestuen har i samarbejde med Henning Larsen Architects udviklet en hovedvision for renovering og fremtidssikring af Bellahøj ved København kaldet “Bellahøj genfortælles”. Bellahøj er gennem fem årtier renoveret ud fra forskellige forudsætninger. Bygningerne og bygningskomponenternes tilstand og restlevetid er derfor helt forskellig. Formålet og visionen er derfor at fremtidssikre Bellahøj med nye robuste løsninger, der forbedrer indeklimaet og samtidigt løfter Bellahøj ind i en ny æra, hvor arkitektur, vision og identitet sætter rammen for et attraktivt boligområde og hvor beboerne er stolte af at bo.

Renoveringsstrategien favner alle skalaer, fra den overordnede helhed og sammenhængen med resten af byen til den enkelte bygningsdetalje.

ERIK har fungeret som projektleder for den fælles rådgivergruppe. Vi har i rådgivningsteamet analyseret, vurderet og værdisat alle bygningerne systematisk. For at skabe en entydig forståelse i arbejdet med renoveringen, som skal varetages af forskellige boligforeninger og rådgivere, har vi desuden introduceret et planlægningsredskab/illustreret byggeprogram, som også i fremtiden vil sikre værdierne i Bellahøj.

Ud over rollen som bygherrerådgiver har rådgiverteamet også udviklet en ny facadeflise til de 28 boligtårne.

Herudover er der gennemført beboermøder samt produceret en film om Bellahøj. En udvidet helhedsplan sætter desuden fokus på de udviklingspotentialer, som ligger i grænsefladen mellem Bellahøj og det omkringliggende lokalområde.

Bellahøj blev opført mellem 1951 – 1965 og administreres i dag af de fire boligselskaber AAB, fsb samt AKB København og SAB, hvoraf de to sidstnævnte administreres af KAB.

Omfang

90.000 m²

Anvendelse

1.300 almene boliger

Adresse

København

Bygherre

AAB, fsb, AKB København og SAB

Ydelse

Bygherre- og arkitektrådgivning  

Samarbejdspartnere

Henning Larsen Architects, GHB Landskab, Orbicon (Nuværende WSP)

Vil du vide mere

Morten Ørsager

Jeg er Morten

Arkitekt & Partner

4214 7004

Næste projekt

Langelinieskolen

Nybyggeri og modernisering baseret på nye læringsprincipper for skolebyggeri.

Langelinieskolen

Bellahøj

Bellahøj

Bellahøj genfortælles.

Omfang

90.000 m²

Anvendelse

1.300 almene boliger

Adresse

København

Bygherre

AAB, fsb, AKB København og SAB

Ydelse

Bygherre- og arkitektrådgivning  

Samarbejdspartnere

Henning Larsen Architects, GHB Landskab, Orbicon (Nuværende WSP)

Bellahøj

Foto: Jens V. Nielsen Dam