DTU Bygning 112

Nye forskningsrammer for vidensdeling og innovation for miljø- og ressourceområdet

Bygning 112 på DTU i Lyngby er en ny, innovativ laboratoriebygning for DTU Sustain, hvor funktioner relateret til miljøforskning er samlet i én bygning. Langvad Arkitekter – siden 2022 en del af ERIK, har været underrådgiver for CCO Arkitekter.

Det har indbefattet ansvaret for omfattende brugerprocesser og indretning, udarbejdelse af bl.a. møblerings- og inventarplaner, hovedprojektering af særligt inventar og udstyr og ansvar for kodning og BIM på dette, deltagelse ved udbud på laboratorieinventar samt projektopfølgning og fagtilsyn på førnævnte.

Alt sammen skabt på viden og fagkompetencer, som er nødvendig i den næste generation af tidssvarende laboratorier.

Laboratoriet er sammensat for at danne optimale forhold for at forskere og studerende kan eksperimentere med genanvendelse af ressourcer i avancerede laboratorier, hvor glasvægge mellem laboratorierne og break-out rum opfordrer til samarbejde på tværs.

I stueplan håndteres de grove og beskidte funktioner, der kræver slidstærke og vaskbare overflader og fleksible udsugningsmuligheder, mens fællesarealer, kontorer, øvrige laboratorier med de analytiske funktioner er placeret i de øvre etager.

Indretningen fremstår åben, inviterende og visionær og skaber perfekte forhold for forskere og studerende med rammer, der fremmer tværfaglighed, innovation og vidensdeling.

Brugere af den nye laboratoriebygning B112, har fået en bygning med et udstyr og indretning, der afspejler bygningens kerneaktivitet – forskning i genanvendelse og udnyttelse. Bygningen er bestykket med en R3 platform, (Ressource Research Recovery Platform) til forskning i genanvendelse og udnyttelse af residuale ressourcer, som for eksempel affald, restprodukter, husdyrgødning og bygningsaffald.

Projektet understøtter som samlet bygningsanlæg DTU’s visioner for bæredygtighed, hvor LCA- og LCC-analyser har været formgivende værktøjer i processen. Den nye laboratoriebygning har fået tildelt DGNB’s diamantcertifikat og indeholder topmoderne faciliteter, der er skabt ud fra bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Omfang

2.450 m2

Anvendelse

Laboratorier

Adresse

DTU, 2800 Kgs. Lyngby

Bygherre

DTU, Campus Service

Ydelse

Arkitektrådgivning, underrådgiver til CCO Arkitekter

Samarbejdspartnere

Elindco, Norconsult og CCO Arkitekter

Vil du vide mere

jesper langvad

Jeg er Jesper

Arkitekt, Partner & Markedschef, Life Science

4015 3116

Arkitekturen

DTU 112 webopti13
DTU 112 webopti6
DTU 112 webopti9
DTU 112 webopti11
DTU 112 webopti10
DTU 112 webopti9
DTU 112 webopti7
DTU 112 webopti5
DTU 112 webopti4
DTU 112 webopti3
DTU 112 webopti2

Næste projekt

Herluf Trolle Børnehus

Integreret børneliv på gården.

1-Herluf Trolle Børnehus_eksteriør

DTU Bygning 112

DTU Bygning 112

Nye forskningsrammer for vidensdeling og innovation for miljø- og ressourceområdet

Omfang

2.450 m2

Anvendelse

Laboratorier

Adresse

DTU, 2800 Kgs. Lyngby

Bygherre

DTU, Campus Service

Ydelse

Arkitektrådgivning, underrådgiver til CCO Arkitekter

Samarbejdspartnere

Elindco, Norconsult og CCO Arkitekter

DTU 112 webopti12
DTU 112 webopti13
DTU 112 webopti6
DTU 112 webopti9
DTU 112 webopti11
DTU 112 webopti10
DTU 112 webopti9
DTU 112 webopti7
DTU 112 webopti5
DTU 112 webopti4
DTU 112 webopti3
DTU 112 webopti2