Frederikshavn Kirke

Frederikshavn Kirke
Omfattende restaurering af Danmarks næststørste kirke.

Frederikshavn Kirke har undergået en større ind- og udvendig restaurering og renovering.

Kirken, der blev indviet i 1892, er i kalksten og ligger i centrum af Frederikshavn – tegnet af arkitekten Vilhelm Ahlmann i romansk stil. Kirken er bygget over en korsplan med et centralt spir på 56 meter og er i arkitektur og grundplan inspireret af den monumentale domkirke i Aachen i Tyskland fra omkring år 800 e.Kr.

Kirken er Danmarks næststørste målt på antal siddepladser med plads til 1160 siddende kirkegængere, kun overgået af Grundtvigs Kirken i København. Inventaret, inden ombygningen, var i overvejende grad originalt fra kirkens opførelse, og møbleringen består af tætplacerede bænkerækker i både stueplan og på pulpituret.

Den indvendige restaurering bestod af en teknisk opjustering af kirken samt en funktionel, materialemæssig og æstetisk opgradering. Projektet omfattede udskiftning af varmeanlægget og i forlængelse deraf et nyt terrændæk med ny gulvbelægning.

Det historiske inventar og indvendige væg- og loftoverflader er blevet restaureret og nyere tilføjelser, der i materialekvalitet og form var fremmed for kirken, er blevet bortskaffet og udskiftet. Herudover har kirken fået ny lyssætning og en ny lyd- og billedløsning.

Koret er nyindrettet med et nyt sakristirum, alterbilledets (malet af Michael Ancher) indramning er minimeret, og der er indsat en ny alterskranke. Materialeholdningen i kirken er forenklet, så kirkerummet nu fremstår lysere og enklere, og det højloftede kirkerum kommer til sin ret. Nye materialer er enkle og naturlige og valgt, så kvaliteten komplementerer kirkens oprindelige interiør. De nye tekniske installationer bevirker desuden til at kirken fremadrettet kan bruges til forskelligartede arrangementer.

De udvendige arbejder har omfattet istandsættes af nedbrudte facadepartier og nedbrydende og markante belægninger er blevet afrenset.

Omfang

1.080 m²

Anvendelse

Kirke

Adresse

Kirkegade 9, 9900 Frederikshavn

Bygherre

Frederikshavns Sogns Menighedsråd

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører, Frandsen & Søndergaard, NCO Byg Aars, Fruensgaard Byg og Akanthus Stenkonsevering

Vil du vide mere

Arkitekturen

Frederikshavn Kirke
Frederikshavn Kirke
Frederikshavn Kirke
Frederikshavn Kirke
Frederikshavn Kirke
Frederikshavn Kirke
Frederikshavn Kirke

Næste projekt

Viborg Domkirke

Et ikon for en usædvanlig bygningshistorisk udvikling.

Viborg Domkirke

Frederikshavn Kirke

Frederikshavn Kirke

Omfattende restaurering af Danmarks næststørste kirke.

Omfang

1.080 m²

Anvendelse

Kirke

Adresse

Kirkegade 9, 9900 Frederikshavn

Bygherre

Frederikshavns Sogns Menighedsråd

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører, Frandsen & Søndergaard, NCO Byg Aars, Fruensgaard Byg og Akanthus Stenkonsevering

Frederikshavn Kirke
Frederikshavn Kirke
Frederikshavn Kirke
Frederikshavn Kirke
Frederikshavn Kirke
Frederikshavn Kirke
Frederikshavn Kirke
Frederikshavn Kirke