Højstrupparken

Højstrupparken
Hverdagsarkitektur der er værd at værne om.

Højstrupparken i Odense er opført i perioden 1948-52 og repræsenterer en unik epoke i dansk arkitekturhistorie, hvor det traditionsrige murstenshåndværk flød sammen med nye, industrielle byggemetoder. Men skærpede krav og standarder for indeklima, komfort og energiforbrug udfordrer vores byggede kulturarv. Bebyggelsen er derfor udvalgt som demonstrationsprojekt som tidstypisk byggeri fra 40´erne og 50´erne, og er tilført midler fra både Landsbyggefonden og Realdania.

Bebyggelsen består af 606 boliger fordelt på blokke i tre til fire etager.

ERIK har udarbejdet en helhedsplan til Landsbyggefonden vedr. bebyggelsens modernisering i respekt for den oprindelige arkitektur og håndværk med særlig fokus på bevaringsværdighed. Målet med forslaget var at forbedre den overordnede sammenhæng i bebyggelse med den omkringliggende by. Helhedsplanen rummer således en overordnet tilstandsvurdering, en række forslag til udbedringer, en landskabsplan med bedre adgang fra boligerne til fælles haverum samt ny belysning, der sikrer tryghed og transparens.

I projektet er boligerne tilført en højere grad af gennemlysthed og visuel kontakt internt og til det tilstødende haveanlæg. Ca. 1/3 af boligerne gøres tilgængelige med nye elevatorer, ligesom der generelt etableres ventilation samt nyt køkken og bad. I helhedsplanens bebyggelse er der desuden indarbejdet et fælleshus. Intentionen er, at lejlighedsplaner, trappeopgange og altan-karnapmotivet er genfortolket ud fra nutidige standarder for funktionalitet, tilgængelighed og energi- og indeklimaforbedringer.

Vi har desuden projekteret og udført to prøve- og demonstrationslejligheder i 1:1, hvor vi har udarbejdet nyt altan/karnap-koncept samt en 1:1-demonstration af koncept for udvendig facaderenovering og -efterisolering, hvor eksisterende mursten er genbrugt. Prøvelejlighederne og facaderenoveringen dannede herefter grundlag for resten af helhedsplanen.

Derudover har vi varetaget beboerdemokratiet i hele forløbet med bl.a. stormøder, workshops og udarbejdelse af infomateriale.

Som det første almene renoveringsprojekt på Fyn har Højstrupparken tillige modtaget en DGNB-certificering til sølv. ERIK fungerer som auditor.

Certificeringen bæres bl.a. igennem grundet projektets høje kvalitet af boligerne og de sociale mødesteder i boligernes grønne nærområder. Herudover er et bevidst materialevalg og en tidlig stillingtagen med til at løfte projektet til en sølvcertificering.

Omfang

42.000 m²

Anvendelse

606 almene boliger

Adresse

Højstrupparken, Odense

Bygherre

Fyns Almennyttige Boligselskab, FAB

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S og Danakon Rådgivende Ingeniører

Certificering

DGNB sølv

Vil du vide mere

Morten Ørsager

Jeg er Morten

Arkitekt & Partner

4214 7004

Arkitekturen

Højstrupparken
Højstrupparken
Højstrupparken
Højstrupparken
Højstrupparken
Højstrupparken

Næste projekt

Grønnedalsparken

Et helt specielt boligkvarter med en stærk fællesskabsfølelse.

Grønnedalsparken

Højstrupparken

Højstrupparken

Hverdagsarkitektur der er værd at værne om.

Omfang

42.000 m²

Anvendelse

606 almene boliger

Adresse

Højstrupparken, Odense

Bygherre

Fyns Almennyttige Boligselskab, FAB

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S og Danakon Rådgivende Ingeniører

Certificering

DGNB sølv

Højstrupparken
Højstrupparken
Højstrupparken
Højstrupparken
Højstrupparken
Højstrupparken
Højstrupparken