Husum Skole

Husum Skole
Helhedsrenovering og modernisering af den fredede aulaskole.

Husum Skole er en arketypisk, modernistisk aulaskole opført 1928-1930 tegnet af arkitekterne Edvard Thomsen og Frits Schlegel. Skolen har store rumlige og arkitektoniske kvaliteter, som var vigtige at genskabe og styrke i projektet, idet der over årene, inden skolens fredning i 1996, havde været udført indvendige ombygninger med uhensigtsmæssige materialevalg.

Opgaven omfattede pædagogiske, arkitektoniske og tekniske forbedringer af klasse- og faglokaler, samt etablering af nye toiletter. Herudover skulle facaden renoveres, idet de karakteristiske betonrammer omkring vinduerne var under nedbrydning, og der skulle optimeres på tekniske forhold vedr. ventilation og akustik, samt udføres klimasikring på udearealer. Der var tale om at opgradere rumligheder på nænsom vis, der både gav plads til den klassiske arkitektur, men samtidig løftede brugskrav og funktionalitet op på det niveau, som en moderne læringspædagogik påkræver.

Indledningsvist i projektet udarbejdede vi en rapport over hvilke af skolens kulturbærende karakteristika og værdier, der skulle tages særligt hensyn til både under skitsering, projektering og udførelsen. Denne rapport dannede samtidig baggrund for dialogen med Slots- og Kulturstyrelsen for godkendelse af alle tiltag i forbindelse med renoveringen.

Omfang

1.400 m²

Anvendelse

Folkeskole

Adresse

Karlslundevej 23, 2700 Brønshøj

Bygherre

Byggeri København, ByK

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

Strunge Jensen Rådgivende Ingeniører

Vil du vide mere

Arkitekturen

Husum Skole
Husum Skole
Husum Skole

Næste projekt

Aabybro Skole

Læring der understøtter nutidens pædagogiske principper.

Aabybro Skole

Husum Skole

Husum Skole

Helhedsrenovering og modernisering af den fredede aulaskole.

Omfang

1.400 m²

Anvendelse

Folkeskole

Adresse

Karlslundevej 23, 2700 Brønshøj

Bygherre

Byggeri København, ByK

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

Strunge Jensen Rådgivende Ingeniører

Husum Skole
Husum Skole
Husum Skole
Husum Skole