Kommunehospitalet – Bygning 35

Kommunehospitalet
En nutidig fortolkning af byzantinsk inspireret arkitektur.

Siden Kommunehospitalet blev nedlagt i år 2000, har bygningerne huset Det Samfundsvidenskabelige Fakultet under Københavns Universitet.

ERIK arkitekter har organiseret en længere brugerinvolveringsproces med workshops og ekskursioner for at afdække instituttets og fakultetets ønsker og behov. Gennem hele forløbet har vi haft en grundig dialog og myndighedsbehandling med Slots- og Kulturstyrelsen, for at sikre at projektet hele tiden bevægede sig den rigtige retning til gavn for bygherre.

Indledningsvist har vi som bygherrerådgiver udarbejdet en udviklings- og helhedsplan for anlægget samt analyser for reorganisering af Økonomisk Institut, og derefter som totalrådgiver stået for etableringen af en ny undervisningsbygning, Bygning 35.

Bygning 35 er opført i et fredet område. Som Kongelig Bygningsinspektør og med speciale i fredede og bevaringsværdigt byggeri, trækker ERIK arkitekter på en faglig formåen i at skabe samtidig arkitektur, der opleves hjemmehørende i en historisk kontekst. I Bygning 35 er bygningskrop, formgivning og materialevalg baseret på en synlig reference til de omkringliggende huse, hvor murværket og tagformen, er en nutidig fortolkning af byzantinsk arkitektur. Kommunebiblioteket er primært opført mellem 1858 – 1863 med arkitekt Christian Hansen – elev af C.F. Hansen.

Hansen er kendt som ”Kongen af Grækenlands arkitekt”, i det han havde talent og held til at medvirke til at genskabe Athen som græsk hovedstad i årene efter frigørelsen fra det Osmanniske Rige. Han har tegnet Kommunehospitalet i byzantinsk stil – påvirket af rejser i den antikke verden.

Anlægget er rost for en sindrig plan og en dygtig gruppering af de mange bygninger til en harmonisk helhed.

Vi har formgivet en bygning til helheden, der i ornamenteret murværk, skifertag og detaljering refererer til Hansens Kommunehospital, men samtidig står som en bygning i vores tid. Som eksempel er det oprindelige hospitals vandrette røde, murforbander parafraseret til lodrette stregkoder og bygningsvolumenets dynamisk tilskårne tagform både nedskalerer bygningskroppen og integrerer 250 m2 solpaneler på den sydvendte tagflade.

Arbejdet har resulteret i et forslag om reorganisering af instituttet, der medvirker til en øget interaktion mellem de forskellige grupper af forskere, professorer, undervisere, teknisk/administrativt personale og studerende.

Bygningen er multifunktionel, så den over tid kan omprogrammeres til nye formål og funktioner. Et stort auditoriekompleks er gravet ned på grunden og optager med sit store fodaftryk ikke unødvendig plads i universitetets grønne pakrum. De lyse trækassetter i lofterne giver en lethed til auditorierne og optager den akustiske bearbejdning. Bygning 35 indeholder i dag – udover forskning, undervisning, administration og kantine – også en daginstitution med vuggestue og børnehave.

Projektet har modtaget Københavns Kommunes Bygningspræmiering.

Omfang

6.000 m² inkl. 900 m² daginstitution

Anvendelse

Videregående uddannelse samt daginstitution

Adresse

Øster Farimagsgade 5, 1353 København

Bygherre

Jeudan med Københavns Kommune og Københanvs Universitet som bruger

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

NIRAS A/S og Schønherr Landskab

Vil du vide mere

Steen Gissel

Jeg er Steen

Arkitekt

2070 1574

Arkitekturen

Kommunehospitalet
Kommunehospitalet
Kommunehospitalet
Kommunehospitalet
Kommunehospitalet
Kommunehospitalet

Byggeriets bæredygtighed

Miljø

Bygningens arkitektur er kompakt for at minimere energitab og samtidig optimeret i forhold til udnyttelsen af dagslys. Tunge materialer og konstruktioner sikrer, at bygningen arbejder sammen med funktion og personbelastning. Dvs. når et lokale fyldes med mange studerende, optager bygningen en del af den varme, som personerne afgiver, så en køling kan minimeres. Når rummet herefter igen er tomt, afgiver bygningen sin varme til rummet, og temperaturen udjævnes. Det underjordiske anlæg, der rummer auditorierne, er designet for at opnå den bedst mulige udnyttelse af dagslys, dels ud fra et energimæssigt perspektiv, men også for at sikre et godt og behageligt indeklima. På den sydvendte skiffertagflade er der etableret et 250 m² stort solcelleanlæg, der er tilpasset skifertagets modul og er derved en integreret del af bygningens arkitektur.

Næste projekt

Halden Fengsel

Verdens mest humane fængsel.

Halden Fengsel

Kommunehospitalet – Bygning 35

Kommunehospitalet – Bygning 35

En nutidig fortolkning af byzantinsk inspireret arkitektur.

Omfang

6.000 m² inkl. 900 m² daginstitution

Anvendelse

Videregående uddannelse samt daginstitution

Adresse

Øster Farimagsgade 5, 1353 København

Bygherre

Jeudan med Københavns Kommune og Københanvs Universitet som bruger

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

NIRAS A/S og Schønherr Landskab

Kommunehospitalet
Kommunehospitalet
Kommunehospitalet
Kommunehospitalet
Kommunehospitalet
Kommunehospitalet
Kommunehospitalet