Kommunehospitalet – Bygning 35

Kommunehospitalet
En moderne fortolkning af byzantinsk inspireret arkitektur.

Siden Kommunehospitalet blev nedlagt i år 2000, har bygningerne huset Det Samfundsvidenskabelige Fakultet under Københavns Universitet. Indledningsvist har vi som bygherrerådgiver udarbejdet en udviklingsplan for anlægget samt analyser for reorganisering af Økonomisk Institut, og derefter som totalrådgiver stået for etableringen af en ny undervisningsbygning, Bygning 35. Vi stod i den forbindelse for en længere brugerinvolveringsproces med workshops og ekskursioner for at afdække instituttets og fakultetets ønsker og behov. Arbejdet resulterede i et forslag om reorganisering af instituttet, der skulle medvirke til en øget interaktion mellem de forskellige grupper af forskere, professorer, undervisere, teknisk/administrativt personale og studerende.

I bygning 35 er bygningskrop, formgivning og materialevalg baseret på en stærk reference til de omkringliggende huse hvor murværket og tagformen, er en moderne fortolkning af byzantinsk arkitektur. Da bygningen anvendes af mange og slitagen er stor, er der valgt materialer med lang holdbarhed og smuk patinering. Bygningen er multifunktionel, så den over tid kan reprogrammeres til nye formål og funktioner. Den indeholder i dag – udover forskning, undervisning, administration og kantine – også en daginstitution med vuggestue og børnehave til 80 børn.

Omfang

6.000 m² inkl. 900 m² daginstitution

Anvendelse

Videregående uddannelse samt daginstitution

Adresse

Øster Farimagsgade 5, 1353 København

Bygherre

Jeudan med Københavns Kommune og Københanvs Universitet som bruger

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

NIRAS A/S og Schønherr Landskab

Vil du vide mere

Steen Gissel

Jeg er Steen

Arkitekt

2070 1574

Arkitekturen

Kommunehospitalet
Kommunehospitalet
Kommunehospitalet
Kommunehospitalet
Kommunehospitalet
Kommunehospitalet

Byggeriets bæredygtighed

Miljø

Bygningens arkitektur er kompakt for at minimere energitab og samtidig optimeret i forhold til udnyttelsen af dagslys. Tunge materialer og konstruktioner sikrer, at bygningen arbejder sammen med funktion og personbelastning. Dvs. når et lokale fyldes med mange studerende, optager bygningen en del af den varme, som personerne afgiver, så en køling kan minimeres. Når rummet herefter igen er tomt, afgiver bygningen sin varme til rummet, og temperaturen udjævnes. Det underjordiske anlæg, der rummer auditorierne, er designet for at opnå den bedst mulige udnyttelse af dagslys, dels ud fra et energimæssigt perspektiv, men også for at sikre et godt og behageligt indeklima. På den sydvendte skiffertagflade er der etableret et 250 m² stort solcelleanlæg, der er tilpasset skifertagets modul og er derved en integreret del af bygningens arkitektur.

Næste projekt

Husum Skole

Helhedsrenovering og modernisering af den fredede aulaskole.

Husum Skole

Kommunehospitalet – Bygning 35

Kommunehospitalet – Bygning 35

En moderne fortolkning af byzantinsk inspireret arkitektur.

Omfang

6.000 m² inkl. 900 m² daginstitution

Anvendelse

Videregående uddannelse samt daginstitution

Adresse

Øster Farimagsgade 5, 1353 København

Bygherre

Jeudan med Københavns Kommune og Københanvs Universitet som bruger

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

NIRAS A/S og Schønherr Landskab

Kommunehospitalet
Kommunehospitalet
Kommunehospitalet
Kommunehospitalet
Kommunehospitalet
Kommunehospitalet
Kommunehospitalet