KU SUND – Fire bygninger på Frederiksberg Campus

Fremtidssikring af laboratorier i historiske bygninger

Vi har på KU SUND på Frederiksberg Campus etableret en række nye laboratorier og andre nye funktioner samt renoveret og opgraderet de eksisterende. Alle arbejder er udført med universitetet i fuld drift udenfor ombygningsområdet, og er et resultat af en omfattende brugerinddragelsesproces.

Projektet spænder over meget forskellige funktioner: GMO kl. 1 undervisningslaboratorier, fiskestalde, isolationsstalde til husdyr, musestalde til undervisningsbrug, Centrallaboratoriet for husdyr samt indretning af en FryserCore for hele KU SUND i kælderplan.

Vi har som arkitektrådgiver og sagsarkitekt udarbejdet byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, udførelsesprojekt, herunder været ansvarlig for udarbejdelse og projektering af rumtegninger og tilhørende inventar og –udstyrslister. Herudover har vi udført budgettering, granskning og KS, tidsplanlægning, kvalitetssikring, projektopfølgning samt fagtilsyn. Projektet er løst under en rammeaftale med BYGST af Langvad Arkitekter som underrådgiver til CCO Arkitekter (rammeaftaleholder, ikke aktiv i projektet).
Langvad Arkitekter er nu en del af ERIK Arkitekter.

Omfang

4.000 m2 fordelt på 4 bygninger

Anvendelse

Laboratorie, kontor, forskning, undervisning

Adresse

KU SUND, 1870 Frederiksberg C (nu Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet)

Bygherre

Bygningsstyrelsen

Ydelse

Arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere

Niras og CCO Arkitekter (rammeaftaleholdere)

Vil du vide mere

jesper langvad

Jeg er Jesper

Arkitekt, Partner & Markedschef, Life Science

4015 3116

Arkitekturen

KU 4 Byg webopti1
KU 4 Byg webopti3

Næste projekt

Hempel Ny R&D laboratoriebygning

En del af den nye Hempel Campus

Hempel RD3 webopti3

KU SUND – Fire bygninger på Frederiksberg Campus

KU SUND – Fire bygninger på Frederiksberg Campus

Fremtidssikring af laboratorier i historiske bygninger

Omfang

4.000 m2 fordelt på 4 bygninger

Anvendelse

Laboratorie, kontor, forskning, undervisning

Adresse

KU SUND, 1870 Frederiksberg C (nu Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet)

Bygherre

Bygningsstyrelsen

Ydelse

Arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere

Niras og CCO Arkitekter (rammeaftaleholdere)

KU 4 Byg webopti2
KU 4 Byg webopti1
KU 4 Byg webopti3