Lensmarken

Årslev
Fyns første DGNB Guld-certificerede almene boliger.

Projektet er skabt med udgangspunkt i en spændende og ambitiøs lokalplan, der udstikker rammerne for et bæredygtigt boligprojekt.

De 40 boliger er placeret i 8 enklaver af hver 5 boliger med rækkehuse i 1 eller 1½ plan med forhave og have. Boligerne består af 20 stk. fire-rums boliger à 112 m², 14 stk. tre-rums boliger à 100 m² og 6 stk. to-rums boliger à 69 m², hvorved boligsammensætningen appellerer både til ældre og unge par uden børn, men med en klar overvægt på børnefamilier.

Boligerne etableres som rækkehuse med forhave og have. Beliggenhedsplanen er fri i sin komposition, og rækkehusene flytter sig vinklet for hinanden og de centrale udeopholdsarealer.

To-rumsboligen er i ét plan, gennemlyst og med loft til kip. Tre- og firerumsboligerne er i 1½ plan og er en spændende og helt ny type med asymmetrisk saddeltag. I det nederste plan er entré, bryggers, (værelse), køkken og ophold. På den indskudte førstesal er to værelser placeret vendt ud mod en balkon, som samtidig udgør et ekstra areal til arbejde, leg, eller lignende.

Udendørs fremstår belægningen i vid udstrækning af græsarmering, og regnvand opsamles på grunden i en lille sø og i regnvandsbede. Der er udlagt køkkenhaver, hvor beboerne kan dyrke deres egne grøntsager, og hvor de vil møde hinanden omkring de særlige kvaliteter, som bebyggelsen byder på.

Byggeriet er med undtagelse af betondæk konstrueret af 100% lette præfabrikerede træ-kassetter, facaderne er beklædt med vejrbestandigt termotræ/Superwood og tagene dækket med mos-sedum.

Omfang

4.100 m²

Anvendelse

40 Almene boliger

Adresse

Lensmarken, 5792 Årslev

Bygherre

CIVICA

Ydelse

Arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere

Hans Jørgensen & Søn, NIRAS, Miljøforum Fyn og Terra Nova Landskabsarkitekter

Certificering

DGNB guld

Vil du vide mere

morten bluhm

Jeg er Morten

Arkitekt, Ass. Partner & Forretningsudviklingschef

6161 1299

Arkitekturen

Lensmarken
Lensmarken
Lensmarken
Lensmarken

Grundsten i byggeriet

01

Miljø

Boligerne er bygget af træ, og bortset fra det støbte betongulv, er ydervægge og hele tagkonstruktionen bygget op i trækassetter. Facadebeklædningen består af produktet Superwood, gennemimprægneret grantræ. Imprægneringen femdobler levetiden og foregår uden brug af tungmetaller og opløsningsmidler. Alt træ stammer fra bæredygtigt skovbrug. Brædderne er monteret på en måde, så de er nemme at udskifte. Træsorten i kassetter og facade er af gran, som er en fornybar ressource, og som forefindes lokalt. Dermed er der ikke brugt ressourcer på transport over lange afstande.

02

Social

Et godt indeklima giver sundhed, komfort og trivsel. Boligerne er kendetegnet ved velbelyste rum med dokumenteret gode temperaturforhold, der styres af mekanisk ventilationsanlæg, og boligernes lydforhold er dokumenteret med lydmålinger. Derudover er bebyggelsen disponeret til at styrke sociale fællesskabermed grønne arealer der appellerer til aktivitet. I boligerne er de gode oversigts- og gennemkiksforhold tryghedsskabende. Der er taget højde for trafikale forhold f.eks. ved ensrettet færdsel og hastighedsregulerende tiltag, så beboerne kan færdes trygt og sikkert.

03

Økonomisk

Omkostningerne til at drifte og vedligeholde boligerne i deres samlede levetid er minimeret mest muligt. Husene har minimalt energiforbrug til opvarmning og brugsvand. Opvarmning af vand og bolig sker via en luft-til-vand varmepumpe. Varmepumpen udnytter varmen i luften, og opvarmningen af boligerne sker på den måde via vedvarende energi og uden brug af fossile brændstoffer. Der er vandbesparende armaturer og toiletter, energibesparende hårde hvidevarer og LED belysning. Valg af klinkegulv letter rengøring, og mængden af smuds ind i boligen begrænses ved placering af skraberist udenfor og gulvmåtte indenfor.

Næste projekt

Fyrreparken

Omfattende renovering i Vollsmose.

Vollsmose Fyrreparken

Lensmarken

Lensmarken

Fyns første DGNB Guld-certificerede almene boliger.

Omfang

4.100 m²

Anvendelse

40 Almene boliger

Adresse

Lensmarken, 5792 Årslev

Bygherre

CIVICA

Ydelse

Arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere

Hans Jørgensen & Søn, NIRAS, Miljøforum Fyn og Terra Nova Landskabsarkitekter

Certificering

DGNB guld

Lensmarken
Lensmarken
Lensmarken
Lensmarken
Lensmarken