Roskilde Museum

Roskilde Museum
En naturlig forbindelse mellem borger og museum.

Roskilde Museum er et af Danmarks største lokalhistoriske museer. De indsamler, undersøger og formidler kulturarven i Roskilde, Lejre og Frederikssund kommune. Museet er fordelt over flere både fredede og ikke-fredede bygninger fra forskellige tidsaldre, som alle er centreret omkring museumsgården. Gennem en længere årrække er de karakteristiske bygninger restaureret, ombygget og indrettet med henblik på at skabe en gennemgående sammenhæng.

Der er blandt andet arbejdet på at genskabe et stort, sammenhængende udstillings- og forsamlingslokale i tagetagen af den fredede bygning Sukkerhuset, mens en ny gangbro mellem to af bygningerne ligeledes bidrager til sammenhængskraften i bygningskomplekset.

Derudover er der skabt en ny hovedindgang til museet fra Sankt Ols Stræde, som af kommunen er udpeget til Roskildes Kulturstrøg. I forlængelse af den nye indgang er der indrettet en café, som skaber en tæt og naturlig forbindelse mellem byens besøgende og museet.

Omfang

3.000 m²

Anvendelse

Museum

Adresse

Sankt Ols Stræde 1-3, 4000 Roskilde

Bygherre

Roskilde Kommune Ejendomme & Roskilde Museum

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

MOE A/S

Vil du vide mere

lars tambour

Jeg er Lars

Bygningskonstruktør & Byggeleder

4214 7051

Arkitekturen

Roskilde Museum
Roskilde-Museum
Roskilde Museum
Roskilde Museum

Næste projekt

Cobis BioInnovation Institute

Nye rammer for life science startups.

cobis bii

Roskilde Museum

Roskilde Museum

En naturlig forbindelse mellem borger og museum.

Omfang

3.000 m²

Anvendelse

Museum

Adresse

Sankt Ols Stræde 1-3, 4000 Roskilde

Bygherre

Roskilde Kommune Ejendomme & Roskilde Museum

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

MOE A/S

Roskilde Museum
Roskilde Museum
Roskilde-Museum
Roskilde Museum
Roskilde Museum