SSI Ny BSL3 Facilitet

Ny facilitet til sikring af det veterinære beredskab

Opførelse af ny bygning for Danmarks Veterinære Beredskab der bidrager til at beskytte vores husdyrhold og den meget store danske eksport af fødevarer til udlandet.

Bygningen er etableret iht. international klasse BSL3+ og er særligt kendetegnet ved at være 100% gastæt.

Adgangen til de enkelte laboratorier sker gennem en airlock sluse med ”step-over” bænk. Alt der kommer ud fra bygningen skal være neutraliseret i forhold til smitte og spredning af husdyrsygdomme og der er derfor bl.a. etableret kælder til Kill-anlæg. Bygningen er designet som en gulmuret længebygning med traditionelt saddeltag med røde vingetegl, for at passe ind mellem de karakteristiske ældre bygninger på SSI området.

I processen har der været afholdt en omfattende række brugermøder for at afklare de interne sammenhænge, der skal sikre en funktionel arbejdsgang, og samtidig eliminere risikoen for kontaminering mellem afdelingerne.

Vi har som bygherrerådgiver udarbejdet Idéoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag, herunder rumtegninger og tilhørende inventar og –udstyrslister, som grundlag for udarbejdelse af totalrådgiverudbud.

Omfang

850 m2

Anvendelse

Laboratorie, kontor

Adresse

Statens Serum Institut, 2300 København S

Bygherre

Statens Serum Institut

Ydelse

Bygherrerådgivning, Arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere

Søren Jensen A/S (underrådgiver)

Vil du vide mere

jesper langvad

Jeg er Jesper

Arkitekt, Partner & Markedschef, Life Science

4015 3116

Næste projekt

KU DNA Lab og Sekventeringscenter

Høj-klassificerede laboratorier i fredet bygning

KU 4 Byg webopti5

SSI Ny BSL3 Facilitet

SSI Ny BSL3 Facilitet

Ny facilitet til sikring af det veterinære beredskab

Omfang

850 m2

Anvendelse

Laboratorie, kontor

Adresse

Statens Serum Institut, 2300 København S

Bygherre

Statens Serum Institut

Ydelse

Bygherrerådgivning, Arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere

Søren Jensen A/S (underrådgiver)