Viborg Domkirke

Viborg Domkirke
Et ikon for en usædvanlig bygningshistorisk udvikling.

Viborg Domkirke er ikon for en usædvanlig bygningshistorisk udvikling. Nebelong, Throlle og Storck genskabte i 1864 – 1876 en storkirke efter romansk forbillede.

Domkirken er et spændende eksempel på nordisk-romansk kirkearkitektur i den store skala. Selvom kirken er en rekonstruktion, hviler den på et væsentligt historisk fundament – og netop kirkens position i det historiske perspektiv kan udpeges som en af de bærende bevaringsværdier.

Samspillet mellem det senmiddelalderlige bygningsikon og den moderne kunst, der dominerer kirkens indre, er en kolossal styrke for det samlede helhedsbillede og tilfører stedet integritet.

Projektet omfatter nyindretning af våbenhus og forkirke og er delt i to etaper.

Etape 1 omfatter restaurering af våbenhuset med ny belysning samt nye dør mellem våbenhus og kirke. I samarbejde med kunstner og billedhugger Maja Lisa Engelhardt udføres og isættes en ny bronzeport. Etape 1 blev afleveret i 2012.

Etape 2 omfatter etablering af nyt handicaptoilet samt lift til krypten. Konservering af kister og historisk inventar indgår tillige i opgaven.

Alle udførte arbejder er udarbejdet med henblik på fastholdelse og styrkelse af den arkitektoniske stringens og de enkle men robuste materialer. De nye indgreb spejler sig i de eksisterende rammer, men med en vis kunstnerisk frihed, som i nogen grad kan fritages for hensynet til mange hundrede års lag af bygningsarkæologisk betydning.

Omfang

300 m²

Anvendelse

Kirke

Adresse

Sct. Mogens Gade 4, 8800 Viborg

Bygherre

Viborg Domsogns Menighedsråd

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører

Vil du vide mere

anne skytte

Jeg er Anne

Arkitekt

5196 2713

Arkitekturen

Viborg Domkirke
Viborg Domkirke
Viborg Domkirke
Viborg Domkirke
Viborg Domkirke
Viborg Domkirke

Næste projekt

Børnehuset Espelunden

Et godt børnemiljø i det kulturhistoriske Espevangsområde.

Børnehuset Espelunden

Viborg Domkirke

Viborg Domkirke

Et ikon for en usædvanlig bygningshistorisk udvikling.

Omfang

300 m²

Anvendelse

Kirke

Adresse

Sct. Mogens Gade 4, 8800 Viborg

Bygherre

Viborg Domsogns Menighedsråd

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører

Viborg Domkirke
Viborg Domkirke
Viborg Domkirke
Viborg Domkirke
Viborg Domkirke
Viborg Domkirke
Viborg Domkirke