DK

Friplejehjemmet er tilpasset landsbyskalaen og den enkelte bolig markerer sig i facaden ved forskydning.

Friplejehjemmet er organiseret i 2 boliggrupper med hver 15 boliger. I alt 30 plejeboliger samt et effektivt og komprimeret serviceareal. Ved tilkøb af nabomatrikel kan der yderligere udvides med 7 plejeboliger.

Byggeriet er tilpasset landsbyskalaen ved, at boligerne placeres som korte boligfløje med haver imellem mod Vodbindervej og engen. Den enkelte bolig markerer sig i facaden ved forskydning, derved nedskaleres bygningens volumen. Udsigt fra boliger og fælles opholdsrum er optimeret med mange gode kig til omgivelserne. For enden af hver fløj er der tilføjet små udsigtsstuer, som giver en anden kontakt til omgivelserne end den som fås i de større centrale fællesrum. Det er prioriteret at beboerne kan opleve den omkringliggende natur og følge med i dagligdagen på Vodbindervej.Bygningen er disponeret med et centralt og dynamisk adgansareal som forbinder servicearealerne med boligerne på en enkel, således at personalet er tæt ved borgeren.

Bygningen er opført i én etage med murede facader og fladt tag med tagpap. De tre organisk formede bygningskroppe, der indeholder hhv. samlingssal, produktionskøkken og garage er beklædt med rødmalede brede lister.

Friplejehjemmet stod klar til indflytning 1. februar 2017

 • Projektperiode 2015 - 2017
 • Omfang 2.850 m²
 • Byggesum 43 mio. kr.
 • Anvendelse Friplejehjem
 • Adresse Vodbindervej 25, 9340 Asaa
 • Bygherre Danske Diakonhjem
 • Ydelse Totalrådgivning
 • Arkitekt ERIK arkitekter
 • Landskab ERIK arkitekter
 • Ingeniør COWI AS
 • Udbudsform Fagentreprise
 • Energiklasse BR 2015

KONTAKTPERSON:

Thomas Pedersen

Arkitekt / Bygherrerådgiver / Partner

T [+45] 2045 4022

tp@erik.dk

TILBAGE TIL TOP