DK

Førstepræmie i indbudt totalentreprisekonkurrence. Projektet omfatter etablering af 125 plejeboliger med tilhørende servicearealer og udearealer på Frederiksberg i København.

Plejeboligerne fordeles på seks etager og bliver i varierende størrelse. Byggeriet og tilhørende udearealer skal binde området sammen og indgå som en del af ‘Generationernes Byrum’, hvis mål er at skabe en mangfoldig og levende bydel. Selve plejecenteret består af en åben, ringformet karré dannet af 15 sammenstillede byhuse med et gårdrum i midten. Stueplanet består af således af fire ankomstfacader omkring en central gårdhave med fem etager ovenover. På hver etage findes 25 boliger. Huset åbner sig både i højden og i terræn ved at have transparente, gennemlyste ankomstrum og åbne terrasser, der sikrer kig og lys igennem bygningen og dermed kan bidrage til at invitere omverdenen indenfor. I stueetagen findes tillige fitnessrum, multisal, spa, terapi, fodpleje, frisør og butik, som alle beboere og brugere i området kan benytte. Betty III er særligt designet så bygning og landskab spiller sammen. Gårdrummet, overdækningerne, terrasserne, kantzoner og det åbne landskab er alle detaljeret, så de skaber flest mulige anvendelige opholdsrum og oplevelser. Bygningen er opdelt i enheder som forskydes og opdeles. Herved dannes der omkring bygningen, fortættede gårdrum mod omkringliggende bygninger og nicher langs facaden. For at opnå den stærkest mulige sammenhæng mellem landskab og bygning, er facaderne beklædt med træ. Den varme farve, tekstur og stoflighed trækkes tillige helt ind i bygningen så ude og inde flyder sammen. Juryen fremhæver blandt andet i sin bedømmelse, at “projektets store styrke ligger i hovedgrebet, der skaber rigeligt med dagslys til fællesarealer og skaber en meget urban og direkte sammenhæng med byrummet” og ”Valget af træ på facaderne er en flot løsning og boligerne er veldisponerede”.

 • Projektperiode 2018 - 2021
 • Omfang 11.500 m²
 • Byggesum 172 mio. kr.
 • Anvendelse 125 plejeboliger
 • Adresse Betty Nansens Alle, 2000 Frederiksberg
 • Bygherre Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forenede Boligselskaber v/ KAB
 • Ydelse Arkitektrådgivning inkl. design, projektering og fagtilsyn
 • Arkitekt ERIK arkitekter
 • Landskab BOGL
 • Ingeniør MOE A/S
 • Entreprenør JFP A/S

KONTAKTPERSON:

Morten Ørsager

Arkitekt / Partner

T [+45] 4214 7004

mo@erik.dk

TILBAGE TIL TOP