DK

Projektet omfatter tilbygning til – og transformation af bevaringsværdigt hospital til nyt sundhedscenter, der skal rumme 16 private og offentlige aktører.

Francesco Galli

I tilknytning til de eksisterende, bevaringsværdige bygninger har ERIK arkitekter tegnet en ny samlende ankomstbygning, der inviterer borgerne indenfor og som skal komplementerer og understøtter rammerne for tværgående samarbejde. Den nye tilbygning indeholder bl.a. café, kantine og multiskal og fungerer som omdrejningspunkt for det nye center, med fokus på rumlighed, fleksibilitet og fællesskab.

De eksisterende bygninger blev for få midler istandsat, og særlige områder blev ombygget så der blev skabt åbenhed og steder at mødes. I kommunalt regi blev der blandt andet indrettet sengestuer, psykiatrisk modtagelse, behandlingsafsnit for udsatte borgere samt lokaler for fysioterapi, sundhedspleje og jordemoderkonsultation. Herudover blev der indrettet flere private tilbud såsom læge- og tandlægeklinik, fodklinik, høreklinik, lokaler for diætister, psykologer og en sexolog.

Tegnestuen har stået for workshops med alle aktører samt processen i forbindelse med indsamling af brugerinput, funktionskrav og ønsker fra alle interessenter.
Det samlede udbyggede og transformerede anlæg stod færdigt juni 2015.

 • Projektperiode 2011 - 2015
 • Omfang 6.000 m²
 • Byggesum 28 mio. kr.
 • Anvendelse Sundhedscenter
 • Adresse Præstøvej 78 4640 Faxe
 • Bygherre Faxe Kommune
 • Ydelse Arkitektrådgivning inkl. programmering samt projektering frem til og med projektforslag
 • Arkitekt ERIK arkitekter
 • Landskab ERIK arkitekter
 • Ingeniør Lyngkilde Ingeniører
 • Udbudsform Fagentreprise
KONTAKTPERSON:

Jette Lind Johansen

Arkitekt / Partner

T [+45] 4043 2804

jlj@erik.dk

TILBAGE TIL TOP