DK

Fyrreparken renoveres med fokus på rumlig åbenhed og gennemlyste boliger, reducering af ”passive” gangarealer i boligen og modernisering af køkken og bad. Endvidere sammenbindes Fyrreparken med de 2 tilstødende nabobebyggelser via et oplevelsesstrøg, der slynger sig som et varieret forløb igennem de 3 bebyggelser.

Fyrreparken er beliggende i den sydlige ende af Vollsmose, og består af 504 boliger i bygninger på 3 etager. Bebyggelsen er stramt planlagt, hvilket er tidstypisk for byggerier opført omkring 1960, og der er lagt stor vægt på gode tilkørsels- og parkeringsforhold. I forslaget lægges der vægt på at sammenbinde Fyrreparken med de 2 tilstødende nabobebyggelser: Lærkeparken og Fyrreparken. Dette sker ved at etablere et såkaldt oplevelsesstrøg, der slynger sig som et varieret forløb igennem de 3 bebyggelser.

Endelig rummer forslaget en række forslag til generelle boligforbedringer, samt etablering af tilgængelighed i op til cirka 170 af boligerne. Fælles for boligforbedringer er sigtet på rumlig åbenhed og gennemlyste boliger, reducering af ”passive” gangarealer i boligen og modernisering af køkken og bad. Alt dette sker under hensyn til diverse byggetekniske forbedringer.

  • Projektperiode 2012 -
  • Omfang 34.700 m²
  • Byggesum 300 mio. kr.
  • Anvendelse Almene boliger
  • Adresse Fyrreparken, Vollsmose, Odense
  • Bygherre FAB - Fyns Almennyttige Boligselskab
  • Ydelse Totalrådgivning
  • Arkitekt ERIK arkitekter
  • Landskab ERIK arkitekter
  • Udbudsform Hovedentreprise

KONTAKTPERSON:

Thomas Pedersen

Arkitekt / Bygherrerådgiver / Partner

T [+45] 2045 4022

tp@erik.dk

TILBAGE TIL TOP