DK

Vi har restaureret Jacob Gade Kollegiet i tæt samarbejde med Kulturstyrelsen. Opgaven omfatter blandt andet sammenlægning af en del af lejlighederne, etablering af nye badeværelser og køkkener, samt en generel istandsættelse af alle overflader i lejlighederne.

Den fredede ejendom, opført i 1804 som en af følgerne af Københavns brand i 1795. Den er en del af perlerækken af smukke klassicistiske bygninger, som støder op til Kongens Have og som sådan urørlig i sit facadeudtryk. Ejendommen består af 21 velbevarede lejligheder med mange originale interiører herunder usædvanligt mange fine lærredstapet, paneler, oprindelige kogesteder og smukke licéner. I 1972 erhvervede Fonden Jacob Gades Legat ejendommen, og etablerede Jacob Gade Kollegiet. Lejlighederne beboes nu af konservatoriestuderende fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, som her er etableret i mindre bofællesskaber i de enkelte lejligheder. Bygningen hovedrestaureres i tæt samarbejde med Kulturstyrelsen, efter en grundig opmåling- og registreringsfase. Hvert enkelt rum er systematisk registreret og fotograferet. Opgaven omfatter bl.a. sammenlægning af en del af lejlighederne, indretning af møblerede lejligheder til internationale gæstestuderende, etablering af nye badeværelser og køkkener, samt en generel istandsættelse af alle overflader i lejlighederne. Herudover etableres et nyt fælles musik-øverum i kælderetagen. Der lægges også nyt tag på ejendommen.

En generel revitalisering af en smuk men ødelagt ejendom er i gang.

 

  • Projektperiode 2012 - 2016
  • Omfang 1.830 m²
  • Byggesum 46 mio. kr.
  • Anvendelse Bofællesskab/kollegium
  • Bygherre Jacob Gades Legat
  • Ydelse Totalrådgivning, arkitekt
  • Arkitekt ERIK arkitekter
  • Ingeniør Eduard Troelsgaard AS, Gert Carstensen AS
  • Konservator Anne Simonsen
  • Udbudsform Hovedentreprise

KONTAKTPERSON:

Gitta Hammer

Projektchef

T [+45] 4214 7037

gh@erik.dk

TILBAGE TIL TOP