DK

Katrinebjergprojektet består af i alt 7 punkthuse placeret i en bypark, som etableres ovenpå en p-kælder, hvorved parkering skjules. Punkthusene skalmures i grå teglsten og får hvide betonaltaner og sedumtage. Husene varierer i højden fra 14 til 6 til 4 og 3 etager.

Katrinebjergprojektet ligger på hjørnet af Møllevangs Alle og Katrinebjergvej. Punkthusene aftrappes i højden fra 14 til 4 og 3 etager ned mod det omliggende villa kvarter. Bygningerne fremstår skalmurede i grådæmpede teglsten og med hvide vinduer og slanke betonaltaner med glasbrystninger.

Mellem bygningerne indrettes private terrasser og haver samt en park for udeophold i det grønne.

Stier og terrasser anlægges i natursten, der plantes hække og spredte løvtræer i en haveplan, hvor der er lagt vægt på funktion og gode materialer.

Selve boligerne er mindre lejligheder, der i videst muligt omfang er disponeret som delelejligheder. Lejligheder i størrelse som en lille 2-rumsbolig, men som kan deles af to unge mennesker.

De gode materialer går igen indvendigt med blandt andet massive egetræsgulve, naturstensgulve og bordplader i badeværelserne samt egefinerede massive døre.

Projektet etapedeles og havde byggestart sommeren 2016 for to punkthuse på hver 14 etager samt ét punkthus på 6 etager samt P-kælder og landskab.

Projektet er oprindeligt skitseret af SHL, og vi har viderebearbejdet dispositionsforslaget og udført myndigheds- og hovedprojekt i delt rådgivning med projekteringsledelsen hos ERIK arkitekter.

 • Projektperiode 2015 - 2020
 • Omfang 23.900 m² boliger + P-kælder + landskab
 • Byggesum 375 mio. kr.
 • Anvendelse 400 leje- og ejerlejligheder
 • Adresse Møllevangs Allé, Aarhus
 • Bygherre Byggeselskab Olav de Linde
 • Ydelse Arkitektrådgivning og projekteringsledelse
 • Arkitekt ERIK arkitekter og Terra Nova Landskab
 • Landskab ERIK arkitekter og Terra Nova Landskab
 • Ingeniør Midtconsult
 • Udbudsform Partnering
 • Entreprenør Dansk Bolig Byg

KONTAKTPERSON:

Morten Bluhm

Arkitekt / Tegnestueleder, Aarhus

T [+45] 6161 1299

mb@erik.dk

TILBAGE TIL TOP