DK

Plejecenteret Klarahus på Nørrebro i København, rummer 111 plejeboliger samt 33 demensboliger. For at skabe en bedre sammenhæng i beboernes hverdag og sprede madglæde på plejecenteret har ERIK arkitekter tegnet et nyt og synligt produktionskøkken, med fælleslokale for alle beboerne.

Begrundelsen for projektet var at vise byens borgere, at der bliver udvist stor omhu i at skabe gode måltider til beboerne.

Produktionskøkkenet er dermed placeret uden for den klassiske ældre hovedbygning, med et transparent og selvstændigt formsprog.

Arkitektonisk har det fra starten været et krav, at bygningen skulle indgå som et grønt element i det eksisterende haverum og med sin fremtoning være imødekommende for alle områdets beboere. Bygningens bærende konstruktioner er derfor tre store søjler, der fremstår som et træs stammer, der bærer et flimrende løv som trækroner i det grønne parklandskab.
Facaden er konstruktivt udført uden bærende elementer, hvilket er med til at understrege den ”svævende” overdel som en trækrone.

De store glaspartier åbner op ud mod parken, hvor man kan spadsere forbi og følge med i hele madproduktionen mange arbejdsgange udefra.

Samtidigt er bygningen også tænkt ”grøn”. Bygningens grønne facader virker naturlig kølende, og samtidigt er de Danmarks første facader, som er 100 % integreret i et LAR-projekt. Fra hele plejehjemmets store tagareal opsamles regnvandet i store tanke, og vandets bruges til automatisk at vande facadernes biotoper og det grønne tag.

 • Projektperiode 2015 - 2018
 • Omfang 500 m²
 • Byggesum 18 mio. kr.
 • Anvendelse Plejecenter
 • Adresse Agnes Henningsens Vej 1-3, 2200 Kbh. N
 • Bygherre Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
 • Ydelse Totalrådgivning
 • Arkitekt ERIK arkitekter
 • Landskab SLA
 • Ingeniør Strunge Jensen Rågivende Ingeniører
 • Udbudsform Hovedentreprise
KONTAKTPERSON:

Bo Jeppesen

Arkitekt / Partner

T [+45] 2892 4692

bje@erik.dk

TILBAGE TIL TOP