DK

Fra 2016-19 ydes teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med gennemgribende indvendig restaurering og nyindretning af kor, kirkeskib og våbenhus.

Lindevang Kirke (opført 1925-1930) er beliggende på Frederiksberg i København. Kirken er tegnet af Thomas Havning og arkitekturstilen orienterer sig bagud til nederlandsk barok. Kirken er bygget sammen med menighedshuset, der under kirkens opførelse blev anvendt som kirkerum. Kirkens interiør er karakteristisk med mange træudskæringer udført i oregonpine, der skaber en dyb varm glød.

Den første fase af restaureringen bestod af ny gulvbelægning i kirkeskibet og modernisering af kirkestolene. De tidligere fastmonterede gelændere på kortrappen blev ombygget, så de nu er mobile. Derved har rummet fået flere anvendelsesmuligheder.

I anden fase udarbejdedes nyt alterbord, knæfald, prædikestol, salmenummertavler og belysning af det store, farverige freskomaleri. Alterbord og prædikestol er udført fritstående, så der skabes et større rum for prædikenen nærmere menigheden. Alterets funktion som bord samt opbevaring dækkes af et skulpturelt relief, og udgør nu et smukt rumligt element.

Våbenhuset fremstår som et inviterende indgangsparti med et nyt glasvindfang, der giver mulighed for at åbne kirken op mod gaden. Til våbenhuset er udført nyt stedsspecifikt inventar i egetræ.

Restaureringen og nyindretningen blev indviet med deltagelse af biskoppen i Københavns stift i påsken 2019.

  • Projektperiode 2016 - 2018
  • Omfang 1.600 m²
  • Byggesum 3,1 mio. kr.
  • Adresse Hattesens Allé 12, 2000 Frederiksberg
  • Bygherre Menighedsrådet ved Lindevang Kirke
  • Ydelse Totalrådgivning
  • Arkitekt ERIK arkitekter
  • Ingeniør Eduard Troelsgård
  • Udbudsform Fagentreprise

KONTAKTPERSON:

Gitta Hammer

Projektchef

T [+45] 4214 7037

gh@erik.dk

TILBAGE TIL TOP