DK

Med sin vældige kuppel knejser kirken højt over den omgivende bebyggelse som et karakteristisk pejlemærke midt i byens profil.

Blandt Københavns nyere kirker hører Frederiks Kirke eller Marmorkirken til en af de mest markante.
Med sin vældige kuppel knejser kirken højt over den omgivende bebyggelse som et karakteristisk pejlemærke midt i byens profil. Udvendigt og indvendigt er kirken præget af historiserende stilformer med særlig inspiration fra barokken. Indvendigt prydes kirken af stuk og malede dekorationer, der sammen med den stejle ribbekuppel skaber en imponerende helhed i det halvdunkle indre.
Kirkens facader består af tre bjergarter, norsk Gjellebæk marmor, primært brugt på rotunden, Faksekalt (kaldet Fakse marmor) og Ølandssandsten. Endvidere er der på tamburen anvendt en porøs cementbaseret kalkpuds.
Tegnestuen har gennemført flere indvendige istandsættelsesopgaver samt en gennemgribende facade restaurering, inkl. udskiftning af sandstenselementer.

  • Projektperiode 1996 -
  • Omfang 2.500 m²
  • Byggesum 60 mio. kr. ekskl. moms
  • Anvendelse Kirke
  • Adresse Frederiksgade 4, 1265 København
  • Bygherre Frederiks Kirkens Menighedsråd
  • Ydelse Totalrådgivning
  • Arkitekt ERIK arkitekter
  • Ingeniør Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører AS
  • Udbudsform Fagentreprise

KONTAKTPERSON:

Gitta Hammer

Projektchef

T [+45] 4214 7037

gh@erik.dk

TILBAGE TIL TOP