DK

Placeringen af boligerne opstammer grundens spændstigt formede trekantede flade. De sammenhængende sorte træhuse i to etager lægger sig i mindre grupper langs kanten, henholdsvis i et lige forløb ud mod fjorden og et buet forløb ind mod havnen. Bebyggelsen har sit formmæssige udspring i sejlet og en nyfortolkning af de traditionelle fiskerhuse i havnelejerne.

Det arkitektoniske hovedgreb med den opbrudte randbebyggelse underbygger rumligt såvel det maritime miljø ind mod havnebassinet, som det bymæssige miljø, der udfolder sig i bebyggelsens indre. Brud i de sammenhængende bygningsforløb sikrer at også offentligheden har god visuel kontakt til fjord og havn.

Bebyggelsens enkle planprincip giver spændingsfyldte kontraster i oplevelsen af området. Det indre byrum har karakter af maritim bypark, understreget af belægninger og enkle beplantningsformationer. Området byder primært på fælles opholdsarealer og gæsteparkering. Privat parkering foregår i de enkelte boligenheder og friholder derved i høj grad bebyggelsen og udsigten mod vandet for gerende trafik.

Boligerne er planmæssigt disponerede med primære opholdsarealer mod udsigten og sekundære rum i boligens indre. Den overordnede bebyggelses organisering kombineret med skrå, bygningsmæssige forsætninger sikrer, at alle boliger har udsigt over fjorden og gode dagslysforhold. Dobbelthøje vinduespartier, terrasser og altaner giver fuldt udbytte af solens vandring over dagen, samt god kontakt til såvel bebyggelsens indre byrum som det maritime havneliv.

  • Projektperiode 2007 - 2008
  • Omfang 5.720 m² fordelt på 36 boliger
  • Byggesum 70 mio. kr.
  • Anvendelse Boligebyggeri
  • Adresse Struer Lystbådehavn
  • Bygherre Holsebro-Struer Lystbådehavn / Magnus Invest
  • Arkitekt ERIK arkitekter
  • Landskab ERIK arkitekter
  • Ingeniør Rambøll AS, Skive
  • Entreprenør Bodilsen Totalbyg AS

KONTAKTPERSON:

Zoran Juresa

Arkitekt / RIBA / Partner

T [+45] 2028 0883

zj@erik.dk

TILBAGE TIL TOP